Mitä teen, jos rahat eivät riitä?

Tarkista oikeutesi etuuksiin

Jos tuntuu, että tulosi eivät riitä kaikkiin pakollisiin menoihin, kannattaa tarkistaa, että olet hakenut kaikkia etuuksia, joihin sinulla on oikeus. Jos et ole kokoaikatyössä, ota yhteyttä Kelaan ja tarkista sieltä etuusasiasi. Huomaathan, että jos jäät työttömäksi, ilmoita asiasta myös TE-palveluihin. Etuudet on hyvä tarkistaa aina elämäntilanteen muuttuessa.

Jos olet pienituloinen tai odotat vielä päätöstä hakemastasi etuudesta, tarkista Kelasta olisiko sinulla oikeus Kelan maksamaan perustoimeentulotukeen. Perustoimeentulotuki on viimesijainen etuus eli voit saada sitä, jos muut etuudet tai varallisuutesi eivät riitä kaikkiin pakollisiin menoihisi. Voit hakea perustoimeentulotukea myös silloin, jos et ole vielä saanut päätöstä ensisijaisesta etuudestasi (esimerkiksi työmarkkinatuki tai sairauspäiväraha) eikä sinulla ole tuloja.

Lue lisää Kelan maksamista etuuksista ja ota yhteyttä Kelaan

Jos sinulla on perustoimeentulotuen tarkistuksen jälkeen sellaisia pakollisia menoja, jotka eivät kuulu Kelan perustoimeentulotukeen, voit hakea kunnasta harkinnalla myönnettävää ehkäisevää tai täydentävää toimeentulotukea.

Budjetointi auttaa suunnittelemaan rahankäyttöä

Budjetointi on hyödyksi, jos haluat saada rahasi riittämään paremmin. Kun kirjaat ylös tulosi ja menosi, saat selville, kuinka paljon rahaa voit käyttää eri asioihin. Budjetoinnin avulla on myös helpompi saada rahaa säästöön esimerkiksi yllättäviä menoja varten.

Budjetointiin on olemassa erilaisia apuvälineitä. Apuna voi käyttää esimerkiksi Nykytilanne, Taloussuunnitelma ja Kuukausitaulukko -lomakkeita. Sähköisissä lomakkeissa on sisäänrakennetut laskurit, mikä helpottaa niiden täyttämistä. Voit tallentaa lomakkeet omalle tietokoneellesi, jolloin voit jatkaa niiden täyttämistä myöhemmin. Halutessasi voit tulostaa lomakkeet ja täyttää ne käsin.

Lomakkeita voi hyödyntää kokonaisuutena tai erillisinä – joskus pelkkä Taloussuunnitelma-lomakkeen täyttäminen riittää. Perusteellinen budjetointi on kuitenkin hyvä aloittaa tarkastelemalla nykyistä rahatilannetta: minkä verran rahaa tulee ja mihin se menee? Kirjaa tämänhetkiset tulot ja menot ylös Nykytilanne-lomakkeeseen. Voit käyttää apuna muutamien viime kuukausien tiliotteita ja kirjata niiden perusteella menot Kuukausitaulukko-lomakkeelle.

Kun nykyinen rahatilanteesi on tiedossasi, laadi sen perusteella Taloussuunnitelma. Taloussuunnitelmassa menot suhteutetaan tuloihin sopiviksi, ja lasketaan paljonko rahaa jää käytettäväksi pakollisten menojen jälkeen. Taloussuunnitelmaa laatiessa kannattaa miettiä omia rahankäyttöön liittyviä tavoitteita. Tavoitteiden asettaminen auttaa löytämään motivaatiota budjetin noudattamiseen.

Hyvä apuväline budjetointiin on myös tietokoneella ja älypuhelimella toimiva Takuusäätiön Penno-työkalu.

Maksa laskut tärkeysjärjestyksessä

Jos tuntuu, että rahat eivät riitä kaikkiin menoihin, on tärkeää miettiä missä järjestyksessä laskut kannattaa maksaa. Kaikista tärkeintä on turvata asuminen. Jos saat asumistukea tai toimeentulotukea, voit pyytää ne maksettavaksi Kelasta suoraan vuokranantajallesi. Välttämättömien menojen maksamatta jättäminen uhkaa elämän perustarpeita ja voi pahimmillaan johtaa esimerkiksi asunnottomuuteen.

Laskujen tärkeysjärjestys:

  1. Vuokra, sähkö ja muut asumiskulut
  2. Ruoka ja lääkkeet
  3. Puhelin ja netti
  4. Muut pakolliset menot (esim. bussilippu)
  5. Velkojen lyhennykset ja osamaksut

Jos sinulla on velkoja, eikä niiden maksamiseen jää pakollisten menojen jälkeen rahaa, tutustu osioon Mitä teen, jos on liikaa velkoja?

Tutustu Apua rahahuoliin -oppaaseen

Raha-asiat ja oman talouden suunnittelu aiheuttavat monille päänvaivaa jossain vaiheessa elämää. Apua rahahuoliin –oppaaseen on koottu monipuolisesti tietoa ja vinkkejä erilaisten talouskysymysten kanssa painiskeleville. Oppaasta löytyy esimerkiksi neuvoja, miten toimia, jos rahat eivät riitä laskujen maksuun, ohjeita budjetointiin sekä tietoa velkojen järjestelykeinoista ja rahahuolissa auttavista tahoista.

Apua rahahuoliin -opas on saatavilla suomen, englannin, arabian, persian, somalin ja venäjän kielillä.

Apua rahahuoliin

Päivitetty 30.8.2022