Siirry sisältöön

Asiakasmaksut

Nyt

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuihin on tulossa muutoksia, joista osa astuu voimaan 1.7.2021 ja osa 1.1.2022. Muutokset vaikuttavat mm. pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja perhehoidon laskujen suoramaksu- ja elasku-valtuutuksiin. Lue tarkemmat tiedot muutoksista ja ohjeet kuinka toimia:

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut

Asiakasmaksuja peritään seuraavista sosiaali- ja terveyspalveluista:

Maksun voi hoitaa joko postitse lähetetyllä laskulla tai halutessaan laskun voi saada suoraan omaan verkkopankkiin. Verkkolaskua varten asiakkaan pitää tehdä omassa verkkopankissaan sopimus e-laskujen vastaanotosta. Terveysasemat ja Hatanpään sairaalan poliklinikat eivät ota vastaan käteistä rahaa, mutta maksun voi maksaa yleisimmillä luotto- ja maksukorteilla. Visa Electron käy ko. toimipisteissä.

Laskujen maksaminen käteisellä on mahdollista kaupungin kassapisteessä , joka toimii maksupisteinä kaikille Tampereen kaupungin laskuttamille laskuille.

Asiakasmaksujen yhteystiedot

Asiakasmaksut
sähköposti [email protected]
puhelin 040 751 6706

Puhelinaika ma - pe klo 9 - 13

postiosoite Naulakatu 2
33100 Tampere

Hammashoidon asiakaslaskuja koskevat tiedustelut

  • Tampereen kaupungin hammashoidon laskut: puhelin 040 549 6170, arkisin klo 9 - 11 ja 12 - 13.30 tai sähköposti hammaslaskut(at)tampere.fi
  • Ostopalveluja koskevat hammashoidon laskut: puhelin 040 549 8911, arkisin klo 9 - 11 ja 12 - 13.30

Erääntyneet maksut

Erääntyneestä maksusta peritään korkolain mukainen viivästyskorko ja maksumuistutuksesta viivästysmaksuna 1,80 euroa. Maksamattomat saatavat annetaan perintätoimiston perittäviksi. Asiakasmaksuista annetun lain mukaan maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia.

Kotihoidon, asumispalvelujen ja pitkäaikaisen laitoshoidon maksupäätökset ja laskut

Kotihoidon, asumispalvelujen ja pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaiden kannattaa huomata, että tulojen mukaan määräytyvän asiakasmaksun määrittely vie yleensä useita viikkoja palvelun alkamisesta. Palvelu kuitenkin laskutetaan palvelun alkamispäivästä alkaen, joten toivomme asiakkaiden huomioivan tämän taloudenpidossaan palvelun alkuvaiheessa. Kotihoidon ja asumispalvelujen asiakkaat voivat maksupäätöstä odottaessaan arvioida asiakasmaksunsa suuruutta kotihoidon maksujen arviolaskurin avulla. Laskutusviiveen pituuteen voi itse vaikuttaa toimittamalla pyydetyt tuloselvityksen asiakasmaksutoimistoon mahdollisimman nopeasti palvelun aloittamisen jälkeen.

Asiakasmaksun alentaminen ja/tai perimättä jättäminen

Päätös asiakasmaksun alentamisesta tehdään yksilöllisen harkinnan perusteella. Päätökseen vaikuttavat sinun ja perheenjäsentesi tulot ja menot sekä varallisuus. Asiakasmaksun perimättä jättäminen ja alentaminen ovat ensisijaisia toimenpiteitä toimeentulotukeen nähden.

Pitkäaikaisen laitoshoidon, palveluasumisen ja kotihoidon maksut voidaan alentaa tai jättää perimättä myös huollollisista syistä.

Lisäksi voit sopia maksusuunnitelmasta laskuttajan kanssa, jos kyse on normaalia kuukausimaksua suuremmista laskuista ja jos laskun maksaminen ei onnistu kerralla. Maksusuunnitelma tehdään asiakaskohtaisen harkinnan mukaisesti.

Asiakasmaksun alentamista tai siitä vapauttamista kannattaa hakea "Hakemus sosiaalihuollon palvelun asiakasmaksun alennuksesta tai vapautuksesta" -lomakkeella:

Jos haet asiakasmaksun alentamista tai vapauttamista vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella, on siitä käytävä ilmi, mistä maksuista haet alennusta tai vapautusta, mistä alkaen ja millä perusteilla. Hakemuksessa on esitettävä selvitys tuloista ja menoista tositteineen.

Lisätietoja saat siitä palvelusta, jonka maksuista alennusta tai vapautusta olet hakemassa.

Muutoksenhaku

Asiakasmaksusta annettuun päätökseen tai laskuun voi vaatia oikaisua Tampereen sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä lukien, sitä päivää lukuun ottamatta. Päätöksen katsotaan saapuneen asianosaisen tiedoksi seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätös tai lasku on postitettu, ellei asiassa muuta näytetä. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös/lasku, johon vaaditaan oikaisua sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan. Oikaisuvaatimus tulee toimittaa Tampereen kaupungille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.


Katso myös

Asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/92) ja asetukseen (912/92):