Potilasasiamies

Potilasasiamiehet Iiris Markkanen ja Taija Mehtonen palvelevat Tampereen ja Oriveden yhteistoiminta-alueen, Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueen, Tays Hatanpään ja Lempäälän terveydenhuollon toimintayksiköissä sekä kuntien ostopalveluissa asioivia.

Potilasasiamieheltä saat terveydenhuollon oikeusturvaneuvontaa. Palvelut ovat maksuttomia.

Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon tai kohteluun, kannattaa ensin olla yhteydessä hoitopaikan lääkäriin tai hoitajaan. Jos asia ei selviä tai sinä haluat tai asioitasi hoitava läheinen haluaa muusta syystä lisätietoja, potilasasiamies voi neuvoa asiassa.

Missä asioissa voit olla yhteydessä potilasasiamieheen?

Potilasasiamies neuvoo ja ohjaa. Hän ei voi muuttaa tehtyjä hoitopäätöksiä. Potilasasiamies ei myöskään toimi potilaan oikeusavustajana, mutta voi tarvittaessa sovitella asiaa potilaan ja henkilöstön välillä.

Voit potilaana itse ottaa yhteyttä potilasasiamieheen, jos

 • epäilet potilasvahinkoa
 • olet tyytymätön hoitoon pääsyyn
 • olet tyytymätön saamaasi hoitoon tai palveluun
 • pohdit muistutuksen tai kantelun tekemistä
 • haluat tietoa tiedonsaannista tai potilasasiakirjoihin liittyvistä asioista
 • olet tyytymätön asiakasmaksuun
 • pohdit korvausvaatimuksen tekemistä esinevahingoista.

Terveydentilasi vaatiessa voi myös läheisesi ottaa yhteyttä potilasasiamieheen.

Potilasasiamies palvelee seuraavissa kaupungin yksiköissä asioivia: terveysasemat, terveyskeskuksen vuodeosastot, muu sairaala- tai laitoshoito, päihde- ja mielenterveyspalvelut, lasten ja aikuisten hammashoitolat, äitiys- ja lastenneuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhoito ja kotihoito.

Miten tavoitat potilasasiamiehen?

Kun tarvitset potilasasiamiehen neuvontaa, voit olla yhteydessä puhelimitse tai sähköisesti. Ajanvaraukseen perustuvia tapaamisia järjestetään vain tarpeen mukaan kaikissa sopimuskunnissa.

Potilasasiamiehen yhteystiedot

 • sähköposti [email protected]
 • puhelin 050 527 2949, ma - to klo 9 - 11
 • puhelin 040 800 4186, ma - to klo 9 - 11
 • Hatanpäänkatu 3 F, 33900 Tampere

Luottamuksellinen sähköinen yhteydenotto
Voit ottaa potilasasiamieheen yhteyttä Suomi.fi:n Viestit-palvelun kautta. Sen käyttöä suositellaan, kun haluat asioida sähköisesti luottamuksellisissa asioissa. Etenkin päätökset tai muut viranomaisen asiakirjat tulee lähettää Viestit-palvelun kautta. Asiointi vaatii tunnistautumista.

Potilasasiamiehen toiminta perustuu potilaslakiin

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista korostaa potilaan oikeutta hyvään terveyden ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun niiden voimavarojen rajoissa, jotka ovat käytettävissä. Hoito ei saa loukata potilaan ihmisarvoa, vakaumusta tai yksityisyyttä. Potilaan äidinkieli, kulttuuri ja henkilökohtaiset tarpeet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Potilaalla on oikeus itsemääräämiseen ja tiedonsaantiin ja hänellä on oikeus tehdä muistutus ollessaan tyytymätön hoitoon.

Lain mukaan potilasasiamiehen tehtävänä on:

 • neuvoa potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
 • avustaa potilasta muistutuksen tai kantelun tekemisessä
 • tiedottaa potilaan oikeuksista sekä
 • toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Potilasasiamies pitää asiakasrekisteriä, johon muilla viranomaisilla ei ole pääsyä ja johon talletetaan henkilötietoja vain silloin, kun asian hoitaminen sitä edellyttää. Tietosuojaselosteet ja lisätietoa: Tietosuoja ja tiedonhallinta

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/potilasasiamies

Päivitetty 21.9.2022