Hyväksytyt viheralueiden yleissuunnitelmat

Yleissuunnitelmat viedään nähtävillä olon jälkeen hyväksyttäviksi yhdyskuntalautakuntaan. Suunnittelupäällikkö hyväksyy yleissuunnitelmat niistä kohteista, joissa tehdään vain vähäisiä muutoksia.

!

Puiston puiden, istutusten, toimintojen, kalusteiden ja varusteiden sijaintipaikat ja määrät ja ovat yleissuunnitelmassa ohjeelliset, ja ne tarkentuvat rakennussuunnittelun aikana.

Päivitetty 18.3.2024