Kantakaupungin yleiskaava 2040

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.5.2017 Tampereen kantakaupungin yleiskaavan 2040 ja yleiskaava kuulutettiin voimaan 20.1.2020.

Voimassa oleva kaava-aineisto

Kaava-aineisto muodostuu neljästä kaavakartasta ja yleiskaavan selostuksesta:

  • Kartta 1 Yhdyskuntarakenne
  • Kartta 2 Viherympäristö ja vapaa-ajanpalvelut
  • Kartta 3 Kulttuuriperintö
  • Kartta 4 Kestävä vesitalous, ympäristöterveys ja yhdyskuntatekninen huolto

Suunnitelmat ja selvitykset

Rakennettu ympäristö, maisema ja kulttuuriperintö

Luonto ja viheralueet

Liikenne

Elinkeinot ja toimitilat

Asuminen

Yhdyskuntatekninen huolto

Suunnitelmat ja tarkastelut

Vaikutusten arviointi

Vuorovaikutus