Kantakaupungin yleiskaava 2040

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.5.2017 Tampereen kantakaupungin yleiskaavan 2040 ja yleiskaava kuulutettiin voimaan 20.1.2020.

Kantakaupungin vaiheyleiskaava – valtuustokausi 2017-2021 saatua lainvoiman 9.6.2023, on yleiskaavasta kumottu ja päivitetty muun muassa käyttötarkoitusalueiden rajauksia, strategisia kehittämisperiaatteita, liikennejärjestelmää ja virkistys- ja ekologista verkostoa koskevia kaavamerkintöjä ja -määräyksiä.

Hyväksytty kaava-aineisto

Kaava-aineisto muodostuu neljästä kaavakartasta ja yleiskaavan selostuksesta:

  • Kartta 1 Yhdyskuntarakenne
  • Kartta 2 Viherympäristö ja vapaa-ajanpalvelut
  • Kartta 3 Kulttuuriperintö
  • Kartta 4 Kestävä vesitalous, ympäristöterveys ja yhdyskuntatekninen huolto

Suunnitelmat ja selvitykset

Rakennettu ympäristö, maisema ja kulttuuriperintö

Luonto ja viheralueet

Liikenne

Elinkeinot ja toimitilat

Asuminen

Yhdyskuntatekninen huolto

Suunnitelmat ja tarkastelut

Vaikutusten arviointi

Vuorovaikutus