Kaavoitus

Maankäytön suunnittelussa yleispiirteiset tavoitteet ja kaavat ohjaavat yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Kaavatasot yleispiirteisimmästä tarkimpaan ovat maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Kullakin kaavatasolla on oma tehtävänsä. Yleensä suunniteltava alue on sitä pienempi, mitä tarkemmasta kaavatasosta on kysymys.

Tamperelaista maankäytön suunnittelua koskeva laajin ja yleispiirteisin kaava on koko Pirkanmaan käsittävä maakuntakaava . Sen laatii ja hyväksyy Pirkanmaan liitto, joka on 22 kunnan omistama kuntayhtymä.

Yleiskaavan laatii kunta. Se voi koskea koko kaupunkia tai osaa kaupungista. Yleiskaava ohjaa kaupungin kehitystä pitkällä aikavälillä. Yleiskaavassa  esitetään yleispiirteisesti sijainnit esimerkiksi uusille asuinalueille, kaduille, työpaikka- ja viheralueille. Myös asemakaavan laatii kaupunki. Asemakaava  määrittelee yksityiskohtaisesti tietyn alueen käyttötarkoituksen, rakennusten sijainnin ja koon, muiden toimintojen sijoittumisen sekä kaupunkikuvalliset seikat. Asemakaavoitettavan alueen laajuus voi vaihdella yhdestä tontista useampaan kortteliin tai asuinalueen osaan.

Kaavoituksen tasot: maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava.
Kaavoituksen tasot