Kaavoitus

Kaavoituksen tasot

Kaavoituksen tasot ovat laajimmasta tarkimpaan järjestyksessä maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava.
Kaavoituksen tasot

Maankäytön suunnittelussa yleispiirteiset tavoitteet ja kaavat ohjaavat yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Kaavatasot yleispiirteisimmästä tarkimpaan ovat maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Kullakin kaavatasolla on oma tehtävänsä. Yleensä suunniteltava alue on sitä pienempi, mitä tarkemmasta kaavatasosta on kysymys.

Maakuntakaava

Tamperelaista maankäytön suunnittelua koskeva laajin ja yleispiirteisin kaava on koko Pirkanmaan käsittävä maakuntakaava. Sen laatii ja hyväksyy Pirkanmaan liitto, joka on 22 kunnan omistama kuntayhtymä.

Yleiskaava

Yleiskaavan laatii kaupunki. Se voi koskea koko kaupunkia tai osaa kaupungista. Yleiskaava ohjaa kaupungin kehitystä pitkällä aikavälillä. Yleiskaavassa esitetään yleispiirteisesti sijainnit esimerkiksi uusille asuinalueille, kaduille, työpaikka- ja viheralueille.

Asemakaava

Myös asemakaavan laatii kaupunki. Asemakaava määrittelee yksityiskohtaisesti tietyn alueen käyttötarkoituksen, rakennusten sijainnin ja koon, muiden toimintojen sijoittumisen sekä kaupunkikuvalliset seikat. Asemakaavoitettavan alueen laajuus voi vaihdella yhdestä tontista useampaan kortteliin tai asuinalueen osaan.

Sivun pääkuva: Marko Kallio / Skyfox