Asemakaavat

Asemakaava määrittelee yksityiskohtaisesti tietyn alueen käyttötarkoituksen, rakennusten sijainnin ja koon, muiden toimintojen sijoittumisen sekä kaupunkikuvalliset seikat. Asemakaavan laatii Tampereen kaupunki. Asemakaavoitettavan alueen laajuus voi vaihdella yhdestä tontista useampaan kortteliin tai asuinalueen osaan.

Uudet verkkosivut on julkaistu juuri ja sisältöjä täydennetään parhaillaan. Pahoittelemme mahdollisia teknisiä katkoksia siirtymäajassa uuteen verkkosivujärjestelmään tai puuttuvia tietoja. Lisätietoa asemakaavoituksesta ja asemakaavoista saat myös Tampereen palvelupisteestä. Tarkemmat yhteystiedot löytyvät kohdasta Yhteys kaava-asioissa.

Päivitetty 1.2.2023