Hyppää sivuvalikkoon

Asemakaavaprosessi

Asemakaavan suunnittelussa edetään vaihe vaiheelta. Kaava-aloitteen tai -hakemuksen pohjalta kaupunki harkitsee asemakaavan tarkoituksenmukaisuuden (kaavaharkinta). Kaavahankkeen aloitusta ja vireilletuloa seuraavat valmisteluvaihe, kaavaehdotuksen laadinta sekä kaavan hyväksyminen päättävässä toimielimessä.

Asemakaavatyön vaiheet

Päivitetty 13.4.2023