Hyppää sivuvalikkoon

Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut

Tampereen kaupunki vastaa kaavoista poikkeamisista ja käyttötarkoituksen muutoksen edellyttämistä poikkeamispäätöksistä. Hakumenettely on samanlainen sekä suunnittelutarveratkaisussa että poikkeamisluvassa.

Rakentaminen vastoin voimassa olevaa asemakaavaa, yleiskaavaa tai ranta-asemakaavaa tarvitsee poikkeamisluvan. Ennen varsinaisen rakennusluvan myöntämistä rakennushanke edellyttää usein asemakaavattomalla alueella suunnittelutarveratkaisun myöntämistä. Suunnittelutarveratkaisu vaaditaan alueelle, jolla olemassa olevan rakennuskannan tai rakentamispaineen takia saattaa olla yhdyskuntarakentamisen tarvetta tai hanke on ympäristövaikutuksiltaan merkittävää. Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamislupa on voimassa enintään kaksi vuotta, jonka aikana tulee hakea rakennuslupa.

Tee neuvontapyynnöt ja tiedustelut poikkeamispäätöksen tai suunnittelutarveratkaisun tarpeesta Lupapiste.fi-palvelun kautta. Asemakaava-alueella ole ensin yhteydessä rakennusvalvontaan, jossa määritellään, onko poikkeamisluvalle tarvetta. Hae poikkeamislupaa ja suunnittelutarveratkaisua sähköisesti Lupapiste.fi-palvelussa. Poikkeamiseen tulee aina olla perusteltu syy. Myönteisen poikkeamispäätöksen tai suunnittelutarveratkaisun lisäksi tarvitset aina rakennusluvan.

Maksullisuus

Palvelu on maksullinen.

Suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamispäätöksen maksut määräytyvät Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan hyväksymän Tampereen kaavoituksen taksan perusteella. Voimassa olevat maksut löydät Tampereen kaupungin kaavoituksen verkkosivuilta.

Päivitetty 13.4.2023