Linnainmaan Hennalankaaren asemakaavaehdotus ja katusuunnitelma nähtävänä

Tampereen itäosan Linnainmaan keskustaan mahdollistetaan uusi katuyhteys raitiotien suunniteltuihin liikennejärjestelyihin liittyen. Hennalankaaren katusuunnitelmaehdotus ja asemakaavaehdotus ovat nähtäväillä 27.6.2024 saakka, mihin mennessä niistä voi jättää muistutuksia kaupungin kirjaamoon.

Mäentakusenkadulle Linnainmaalle on suunniteltu toteutettavaksi merkittävä joukkoliikenteen vaihtopysäkki, jossa pohjoisen, etelän ja idän bussilinjat kohtaavat raitiotien. Citymarketin pohjoispuolelle on suunniteltu uusi katuyhteys vähentämään Mäentakusenkadun ruuhkautumista ja parantamaan suunnitellun pysäkkiympäristön turvallisuutta. Uusi Hennalankaari-niminen auto-, jalankulku- ja pyöräliikenteen katuyhteys sijoittuu Aitolahdentien ja Piettasenkadun sekä Linnainmaan Citymarketin ja Lahdentien (vt 12) väliin.

Katuyhteys mahdollistaa sujuvat ja turvalliset katuyhteydet, joissa huomioidaanauto- ja joukkoliikenteen sekä jalankulku- ja pyöräliikenteen tarpeet alueella, kun vaihtopysäkki Mäentakusenkadulla on toiminnassa. Lisäksi mahdollistetaan ajoneuvoliikenteen suuntautuminen uudelle kadulle, mikä palvelee alueen kaikkia liikennemuotoja sekä Linnainmaan joukkoliikenneterminaalin ympäristön liikenteellistä kokonaisratkaisua.

Katuyhteys mahdollistetaan asemakaavamuutoksella, jonka tavoitteena on liikenteellisen ratkaisun lisäksi alueella tunnistettujen luontoarvojen turvaaminenja säilyminen soveltuvilla asemakaavamääräyksillä.

Kaupin kampuksen raitiotiepysäkin ja Linnainmaan sekä Sorin aukion pysäkin ja Pirkkalan Suupan välille suunnitellaan uutta raitiotietä katujärjestelyineen. Mikäli hankkeen toteuttamisesta päätetään lokakuussa 2024, Hennalankaaren rakennustyöt toteutetaan vuosina 2025–2026. Rakentamisen aikataulut tarkentuvat loppuvuonna 2024.

Lisätietoja

Pekko Sangi
Kaavoitusarkkitehti
Puhelin:
040 350 5725
Jouni Sivenius
Katusuunnitelmat Suunnittelupäällikkö
Puhelin:
041 730 4296
Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa