Nuolialantien raitiotien mahdollistava katusuunnitelma ja asemakaavaehdotus nähtävillä

Raitotien rakentamisen mahdollistava Nuolialantien katusuunnitelma on nähtävillä 27.6.2024 saakka ja asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 18.8.2024 saakka. Yhdyskuntalautakunta päätti Rantaperkiön ja Härmälän alueelle sijoittuvan asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta tiistain 11.6.2024 kokouksessa.
Havainnekuva Härmälänrannan raitiotiepysäkistä Nuolialantiellä.
Havainnekuva Härmälänrannan raitiotiepysäkistä Nuolialantiellä. Kuva: Tampereen Ratikan Pirkkala Linnaimaa-allianssi.

Kaavamuutoksella mahdollistetaan Nuolialantien uudet liikennejärjestelyt. Tien eteläpuolen puistoalue muuttuu katualueeksi, mikä vähentää puistoalueiden määrää. Tästä syystä asemakaavakartassa edellytetään vehreän ympäristön istuttamista katualueelle, jotta alueelle ominainen puustoinen ympäristö säilyy.

Valmisteluvaiheen palaute koski edelleen pääosin raitiotieliikenteen vaikutuksia liikennejärjestelyihin. Asemakaavaa koskevat palautteet käsittelivät viheralueen vähenemistä, katualueen hulevesiä, melumääräyksien tarvetta sekä vaikutusten arvioinnin täydennystä.

Aloitusvaiheesta saatu palaute otettiin huomioon asemakaavaluonnoksen valmistelussa, muun muassa raitotieliikennettä koskeva palaute ohjattiin raitiotien suunnittelijoille, ja muun muassa vesihuollon yleissuunnitelma teetettiin alueen hulevesien selvittämiseksi.

Katusuunnitelmaehdotuksessa esitetään raitiotien sijainnin lisäksi muun muassa ajokaistojen, jalankulku- ja pyöräilyväylien sekä istutusten paikat katutilassa.

Katusuunnitelman sisältöä

Nuolialantiellä raitiotie on suunniteltu kulkevan pääosin katualueen keskellä omalla kaistallaan lukuun ottamatta Valmetinkadun ja Lentokonetehtaankadun välistä osuutta, joka on tarkoitus toteuttaa sekaliikennekatuna katualueen kapeuden vuoksi. Ajoratojen reunoilla on vaihtelevan levyiset viherkaistat puurivein tai kivetyt alueet ahtaimmissa paikoissa. Hatanpään valtatiellä raitiotie kulkee nykyisen kadun keskellä omalla kaistallaan.

Katusuunnitelmaehdotuksissa esitetään muutoksia useisiin liittymäjärjestelyihin. Nuolialantiellä osa katuliittymistä katkaistaan tai muutetaan suuntaisliittymiksi, joissa voi kääntyä vain oikealle. Useat tonttiliittymät muutetaan suuntaisliittymiksi. Kaikki raitiotien ylittävät liittymät varustetaan liikennevaloin ja niissä on suojatieylitys.

Pyöräilyn seudullinen pääreitti jatkuu Nuolialantien pohjoisreunassa. Nuolialantielle on suunniteltu kolme raitiotiepysäkkiä: Lentokentänkadun, Talvitien sekä Tarmonkadun liittymien länsipuolelle. Kaikilla pysäkeillä on valo-ohjattu suojatieylitys. Nuolialantien raitiotiepysäkkien läheisyyteen on myös suunniteltu poikkeusliikenteen bussipysäkit.

Suunnitelmia esitellään 17.6.

Nuolialantien sekä Partolan ja Naistenmatkantien katusuunnitelmaehdotuksia esitellään yleisölle maanantaina 17.6. Pirkkalan Prisman aulassa klo 15–18, osoitteessa Kenkätie 4. Suunnittelijoiden kanssa voi keskustella ja kysellä raitiotien katusuunnitelmista sekä lisäksi Härmälän alueen liikennesuunnitelmasta. Virallinen palaute asemakaavoista ja katusuunnitelmista jätetään Tampereen osalta kaupungin kirjaamoon.

Katusuunnitelmaehdotuksen luonnoksia on voinut kommentoida Pirkkala–Linnainmaa-allianssi verkkosivuilla ja kaavan kanssa yhteisessä yleisötilaisuudessa. Palautteen pohjalta on esimerkiksi Nuolialantiellä parannettu pyörätien linjausten sujuvuutta, lisätty puurivejä ja paahderataosuuksia sekä pidennetty ja lisätty kääntymiskaistoja.

Sorin aukion pysäkin ja Pirkkalan Suupan sekä Kaupin kampuksen raitiotiepysäkin ja Linnainmaan välille suunnitellaan uutta raitiotietä katujärjestelyineen. Mikäli hankkeen toteuttamisesta päätetään lokakuussa 2024, katujen rakennustyöt toteutetaan vuosina 2025–2028. Rakentamisen aikataulut tarkentuvat loppuvuonna 2024.

Lisätietoja

Onni Pernu
Asemakaavoitus Kaavoitusarkkitehti
Puhelin:
040 626 7880
Jouni Sivenius
Katusuunnitelmat Suunnittelupäällikkö
Puhelin:
041 730 4296
Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa