Siirry sisältöön

Kasvun ja oppimisen tuki

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lasten tasapainoisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen. Tasapainoisen kehityksen turvaamiseksi lapsi voi tarvita tavanomaista enemmän tukea.

Lapsen tuen tarve arvioidaan yhdessä lapsen vanhempien ja päivähoidon kasvatushenkilöstön kanssa. Tuen tarpeen arvioimisen lähtökohtana ovat lapsen yksilöllinen kehitys ja hänen mahdollisuutensa osallistua toimintaan yhdessä muiden lasten kanssa. Lapsen tuen tarpeen tarkentamiseksi tarvitaan myös asiantuntijoiden tutkimuksia.

Kasvun ja oppimisen tuki toteutuu mahdollisimman pitkälle lapsen kotia lähellä olevassa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Joissakin päiväkodeissa on integroituja ryhmiä, jolloin osa hoitopaikoista on varattu tukea tarvitseville lapsille.

Lapsen tuen tarvetta koskevista asioista vastaa päivähoidon henkilöstön lisäksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja eli VEO. Hän on kasvun ja oppimisen tuen asiantuntija, jonka tehtävänä on ohjata ja opastaa päivähoidon henkilöstöä ja vanhempia lapsen tuen tarpeeseen liittyvissä asioissa. VEO osallistuu lasten tuen tarpeen arviointiin, tuen suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan yhteistyössä kasvatushenkilöstön ja vanhempien kanssa.

Jos lapsen tuen tarve on tiedossa päivähoitopaikkaa haettaessa, toivotaan vanhempien olevan yhteydessä oman alueen varhaiskasvatuksen erityisopettajaan:

Erityisiltapäivätoimintaa - valvottua toimintaa koulupäivien jälkeen - on tarjolla yli kuusivuotiaille. Iltapäiväkerhot toimivat erityiskoulujen yhteydessä.