Tampereen taidemuseon alueen asemakaavaehdotus hyväksyttiin

Tampereen taidemuseon aluetta koskeva asemakaavan muutosehdotus hyväksyttiin 2.5.2024 yhdyskuntalautakunnassa. Asemakaavan muutos mahdollistaa Tampereen taidemuseon laajentamisen ja alueen kehittämisen. Asemakaava etenee kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon.
Valokuvassa etualalla vanha taidemuseorakennus ja taustalla havainne uuden suunnitelman mukaisesta rakennuksesta.
Oikealla taidemuseon vanha rakennus ja vasemmalla havainnekuva kilpailuehdotuksen suunnitelmiin perustuvasta uudesta rakennuksesta. Kuva: AOR Arkkitehdit Oy

Nähtävillä olo ja palaute toivat vain vähäisiä muutoksia asemakaavaan. Pyynikintori ja Heinätori jätettiin jo aiemmin asemakaavan ulkopuolelle. Pirkankadun eteläpuolelle ja Puutarhakadun varrelle ei tule täydennysrakentamista.

Tampereen taidemuseon kortteli ja Amurin työläismuseokortteli osoitetaan museorakennusten korttelialueiksi. Amurin museokortteliin päivitetään suojelumerkinnät. Taidemuseon ja Pirkankadun välinen viheralue osoitetaan historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittäväksi puistoalueeksi nimeltä Taidemuseonpuisto.

Alueen uusi kokonaisrakennusoikeus on 6470 kerrosneliömetriä. Mukana on nykyinen rakennuskanta ja maanalaiset tilat. Rakennusoikeuden määrä kuitenkin laskee nykyisestä. Amurin Työläismuseokortteliin osoitettu rakennusoikeus perustuu nykyisen rakentamisen laajuuteen. 

Taidemuseon piha-aluetta kehitetään kaupunkikuvallisesti laadukkaana, vehreänä ja puustoisena kokonaisuutena, joka tukee alueen viher- ja virkistysyhteyttä. Alueen pyöräilyreitistöä parannetaan ja Pirkankatua kehitetään joukkoliikenteen laatukäytävänä. 

Taustalla suunnittelukilpailu

Tampereen Taidemuseon laajennuksesta ja Pyynikintorin kehittämisestä järjestettiin vuosina 2016–2017 yleinen suunnittelukilpailu, jonka voittanut ehdotus ”Siilo” toimi asemakaavan suunnittelun lähtökohtana. Kilpailun voittajatyötä on kehitetty edelleen asemakaavaprosessin aikana.

Kaavan havainneaineistossa on kuvattu kaavan laatimisen aikaan mahdollisena pidetty toteutusvaihtoehto. Yksityiskohtaisia suunnitelmia tarkennetaan asemakaavaa seuraavassa jatkosuunnittelussa. Päivitetyssä hankkeen tavoiteaikataulussa rakennustyöt alkaisivat vuonna 2026 ja valmistuisivat vuonna 2029.

Lisätietoja

Mikko Nurminen
Esittelijä Kaupunkiympäristön palvelualue Johtaja
Puhelin:
040 801 2665
Eveliina Hyvönen
Valmistelija Projektiarkkitehti
Puhelin:
044 423 5512
Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa