Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Evankelis-luterilainen uskonto

Pakolliset kurssit

zUE01 Uskonto ilmiönä -kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä

Kurssilla käsitellään uskontoa ilmiönä uskontotieteen näkökulmasta. Kurssilla tarkastellaan katsomusten yleismaailmallista luonnetta ja vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Kurssilla tutustutaan kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin keskeisiin piirteisiin, uskontojen yhteisiin juuriin ja niihin liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.

zUE02 Maailmanlaajuinen kristinusko

Kurssilla tutustutaan kristinuskon syntyyn ja sen jakautumiseen eri kirkkokunniksi. Kurssilla perehdytään kristinuskon moninaisiin ilmenemismuotoihin sekä erilaisten kristillisten suuntausten vaikutukseen sekä yhteiskuntaan että kulttuuriin historiallisesti ja nykypäivänä.

Vaadittavat esitiedot: UE01

Valtakunnalliset syventävät kurssit

zUE03 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

Kurssilla syvennytään Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneisiin uskontoihin, kuten esimerkiksi hindulaisuuteen, buddhalaisuuteen, kungfutselaisuuteen, taolaisuuteen ja shintolaisuuteen sekä luonnonuskontojen keskeisiin piirteisiin. Kurssilla tarkastellaan uskontojen vaikutusta yhteiskuntaan ja kulttuuriin sekä niiden ilmenemistä länsimaissa.

Vaadittavat esitiedot: UE01

zUE04 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

Kurssilla tutustutaan monipuolisesti erilaisten katsomusten vaikutukseen suomalaisessa kulttuurissa, yhteiskunnassa ja yksilöiden elämässä. Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelija uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden moninaisiin muotoihin Suomessa esimerkiksi vierailuiden kautta.

Vaadittavat esitiedot: UE01

zUE05 Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa

Kurssilla syvennytään monitieteellisesti uskontojen vaikutukseen sekä tieteessä, taiteessa että populaarikulttuurissa. Kurssilla perehdytään esimerkiksi uskonnon tieteelliseen tutkimukseen, uskonnon ja taiteen väliseen suhteeseen ja uskonnon ilmenemiseen populaarikulttuurissa.

Vaadittavat esitiedot: UE01

zUE06 Uskonnot ja media

Kurssilla käsitellään uskonnon ja median suhdetta monipuolisesti eri näkökulmista. Kurssilla syvennytään esimerkiksi uskonnon vaikutukseen mediassa, ja median vaikutukseen uskonnoissa. Kurssilla harjoitellaan myös uskontoon liittyvän mediasisällön tuottamista tai media-analyysin tekemistä.

Vaadittavat esitiedot: UE01

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

Arvioidaan suoritusmerkinnöillä

zUE07 Uskonnon kertauskurssi (½ kurssia)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kertaa opiskelemansa uskonnon kurssit, saa tukea ainereaaliin valmistautumisessa ja valmiuksia hahmottaa uskonnon aihekokonaisuuksia, osaa yhdistellä asioita kurssi-ja ainerajat ylittäen sekä harjoittelee esseevastaustaitojaan. Kurssi suositellaan suoritettavaksi viimeisenä uskonnon kurssina.

Vaadittavat esitiedot: UE01-UE06