Tampereelle perustetaan elämystalouden professuuri tukemaan luovan talouden kehitystä

Tampereen kaupunki ja Tampereen yliopisto perustavat yhdessä elämystalouden työelämäprofessuurin. Elämystalouden professuurin sekä tutkimus- ja koulutuskokonaisuuden avulla tutkitaan elämystalouden roolia ja mahdollisuuksia Suomessa sekä koulutetaan alan tulevia osaajia.
Torille jääkiekkopaidoissa kerääntyneitä ihmisiä tummenevassa illassa.
Elämystalous on nopeasti kasvava globaali toimiala, joka moninaistaa kaupunkien elinkeinorakennetta.

Elämystalouden professuurin myötä saadaan korkeatasoista tutkimustietoa, jota elämystalouden toimijat ja oppilaitokset voivat hyödyntää. Professuuriin kytkeytyy tutkimus- ja koulutuskokonaisuus, jonka avulla luodaan uutta ymmärrystä elämystalouden verkostoista ja kehitetään osaamista elinkeinoelämän ja julkisten organisaatioiden tarpeisiin. Haku professuuriin avautui 24.4.2024.

– Elämystalous on voimakkaasti kasvava globaali toimiala, joka monipuolistaa kaupunkien elinkeinorakennetta. Tampere tunnetaan laajasta elämysten kentästään. Professuuri tukee suomalaisten elämystalouden yritysten ja organisaatioiden toimintaedellytyksiä, ja juuri Tampere on oiva testialusta alan tutkimukselle, toteaa Tampereen kaupungin pormestari Kalervo Kummola.  

– Elämystalouden tutkimuksella ja siihen liittyvällä professuurilla pyrimme löytämän ratkaisuja kansalaisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin samalla edistäen alan elinkeinotoimintaa. Siirtämällä tutkittua tietoa ja osaamista käytäntöön lisäämme entisestäänkin alueemme vetovoimaa, sanoo Tampereen yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen.

Elämystalous on osa Tampereen vetovoimaa  

Elämystaloutta kehitetään Tampereella kuten muitakin teollisuudenaloja. Tampereen kaupungilla on meneillään nykyisellä valtuustokaudella elämystalouden kehitysohjelma, jonka päätavoite on, että Tampere tunnetaan kansainvälisen tason luovien alojen ja elämysteollisuuden keskittymänä. Pirkanmaan luovien alojen ekosysteemihankkeen selvityksen mukaan elämystalouden liikevaihto oli vuonna 2022 Pirkanmaan alueella noin 592 miljoonaa.  

– Elämystalous tärkeä osa kaupungin elinkeinorakenteen kehittämistä ja kaupungin houkuttelevuuden, viihtyvyyden ja kilpailukyvyn rakentamista. Professuurin myötä saamme tärkeää globaalia ja kansallista toimialaymmärrystä kehittämisen pohjaksi ja tueksi, toteaa elinvoiman palvelualueen vs. johtaja Anna-Kaisa Heinämäki.  

Elämystalouden professuuri toteutetaan Tampereen kaupungin ja Tampereen yliopiston strategisena yhteistyönä

Tampereen kaupunki osallistuu elämystalouden professuurin perustamisen rahoittamiseen. Tampereen elinvoima- ja osaamislautakunta myönsi joulukuussa 2023 avustuksena 50 000 euroa professuurin rahoittamiseen. Kaupunki rahoittaa professuuria sekä alkuvaiheen tutkimus- ja opetustoimintaa vuosina 2025–2028 yhteensä 400 000 eurolla, mikäli valtuusto hyväksyy vuosittain hankkeen määrärahan.  

Professuuria rahoittavat ensivaiheessa kaupungin lisäksi Noho Partners, Tampereen kauppakamari, SM-liiga, Jääkiekkosäätiö, Tampereen liikesivistyssäätiö sekä Tampereen messut. Hankkeen kumppaniverkostoa täydennetään vielä vuosien 2024–2025 aikana.  

Lisätietoja

Anna-Kaisa Heinämäki
Elinvoiman palvelualueen vs. johtaja
0406397701

Oikaisu 25.4.2024 klo 16.34: Uutisen otsikkoa ja ingressiä muutettu poistamalla väite, jonka mukaan kyseessä on maailman ensimmäinen elämystalouden professuuri. 
 

Teksti: Elina Uusitalo ja Mikko Korhonen
Kuvat: Mikko Vares
Jaa sosiaalisessa mediassa