Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Liikunta

LI1 Energiaa liikunnasta, pa, vuositaso 1

Kurssilla opiskelija harjaannuttaa monipuolisesti liikuntataitojaan, fyysisiä ominaisuuksiaan ja kehollista ilmaisuaan soveltaen niitä eri liikuntamuotoihin ja -ympäristöihin. Opiskelija ja saa kokemuksia yhdessä liikkumisesta reilun pelin hengessä.

LI2 Aktiivinen elämäntapa, pa, vuositaso 2

Kurssin tavoitteena on ohjata ja kannustaa opiskelijaa liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen sekä riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden saavuttamiseen. Keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien arviointi, hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormittava liikunta, lihaskuntoharjoittelu ja kehonhuolto.

LI3 Terveyttä liikkuen, sy, vuositaso 1–3

Kurssin tavoitteena on syventää fyysiseen toimintakykyyn liittyviä tietoja ja taitoja. Kurssilla
laaditaan (henkilökohtainen) liikuntaohjelma, joka toteutetaan mahdollisuuksien mukaan
liikuntateknologiaa apuna käyttäen.

LI4 Yhdessä liikkuen, sy, vuositaso 1–3

Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijaryhmän yhteistoimintaa ja aktiivista osallisuutta. Sisältönä voi olla projektiluontoinen kokonaisuus tai muu yhdessä toteutettava liikunta.

LI5 Hyvinvointia liikkuen, sy, vuositaso 1–3

Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan psyykkistä jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta.

LI6 Joukkuepelit (½-kurssi), ksy, vuositaso 1–3

Kurssin tavoitteena on oppia toimimaan joukkueena ja kehittää omia taitoja osana joukkuetta. Kurssin keskeisenä sisältönä ovat joukkuepelit.

LI7 Kaksinpelit (½-kurssi), ksy, vuositaso 1–3

kurssin tavoitteena on tutustua kaksinpeleihin ja harjaannuttaa kaksinpelitaitoja. Kurssin keskeisenä sisältönä ovat kaksinpelit.

LI8 Kuntosalikurssi (½-kurssi), ksy, vuositaso 1–3

Kurssin aikana tehdään henkilökohtainen kuntosaliohjelma ja opastetaan oikeisiin suoritustapoihin. Lisäksi käydään läpi terveellisen ravinnon perusteet. Tavoitteena on turvallinen ja terveellinen kuntoharjoittelu.

LI9 Rentoutuskurssi (½-kurssi), ksy, vuositaso 1–3

Kurssilla opetellaan rentoutumista erilaisten menetelmien avulla tavoitteena oppia rentoutumistekniikoita ja ymmärtää rentoutumisen tärkeys osana hyvinvointia. Soveltuu erityisesti abiturienteille.

LI10 Projektikurssi, ksy, vuositaso 1–3

Kurssi koostuu erilaisista projekteista, esimerkiksi vuodenajan mukaisesta luontoliikunnasta tai retkeilystä (melonta, pyöräily, vaellus, hiihto, laskettelu, luistelu). Tavoitteena on laatia oma projekti ja toteuttaa se tavoitteellisesti.

LI11 Vanhat tanssit, ksy, vuositaso 2

Kurssin tavoitteena on kehittää sosiaalista vuorovaikutusta tanssin avulla. Tähän liittyy kiinteästi myös tapakasvatus. Kurssilla harjoitellaan ensisijaisesti ns. "Vanhojen päivän" ohjelmistoa – vanhoja tansseja ja salonkitansseja, mutta myös tavallisia paritansseja. Kurssin käyminen ei velvoita osallistumaan juhlapäivän esityksiin.

LI12 Tutkimus- ja projektikurssi, ksy, vuositaso 2–3

Kurssilla opiskelija perehtyy syvällisemmin liikunnan keskeiseen sisältöalueeseen omien
kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Kurssin tuotos voi olla perinteinen tutkielma, joka huomioi liikunnan tutkimukselliset erityispiirteet tai toisaalta tuotos voi olla jossakin muussa muodossa oleva projektituotos. Kurssin voidaan suorittaa myös tiimeissä, jolloin jokaisella tiimin jäsenellä tulee olla selkeä rooli. Opiskelija osallistuu itse kurssin sisällön ja aikataulun suunnitteluun sekä pitää kirjaa tehdyistä työtunneista esim. oppimispäiväkirjan avulla.