Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Liikunta

LI1 Oppiva liikkuja (pa, 2 op, 1. vuositaso) 

Opiskelija oppii soveltamaan liikuntataitojaan ja -tietojaan ja fyysisiä ominaisuuksiaan soveltaen niitä eri liikuntamuotoihin ja -ympäristöihin. Opiskelija saa kokemuksia yhdessä liikkumisesta, osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä reilun pelin hengessä.  Liikunnan tuoma ilo ja virkistys vahvistavat liikunnallista pätevyyttä ja myönteistä minäkuvaa.  Arvioinnissa voidaan hyödyntää opettajan havainnointia sekä itse- ja vertaisarviointia. 

LI2 Aktiivinen elämä (pa, 2 op) 

Opiskelijaa opetetaan ja kannustetaan liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen, riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden saavuttamiseen sekä arkisten toimintatapojen havainnointiin myös kestävä tulevaisuus ja terveys huomioiden. Keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen monipuolisesti ja ergonomisesti.  Arvioinnissa voidaan hyödyntää opettajan havainnointia, liikuntasuunnitelmaa sekä itse- ja vertaisarviointia.  

LI3 Uudet mahdollisuudet (va, 2 op) 

Opintojakson tavoitteena on fyysisen toimintakyvyn ja koetun liikunnallisen pätevyyden edistäminen uusien liikuntamuotojen ja –lajien avulla.  Arvioinnissa voidaan hyödyntää opettajan havainnointia sekä itse- ja vertaisarviointia.  

LI4 Yhdessä liikkuen (va, 2 op) 

Opintojakson tavoitteena on edistää opiskelijaryhmän yhteistoimintaa ja aktiivista osallisuutta. Sisältönä voi olla projektiluontoinen kokonaisuus tai muu yhdessä toteutettava liikunta.  Arvioinnissa voidaan hyödyntää opettajan havainnointia sekä itse- ja vertaisarviointia. 

LI5 Virkistystä liikunnasta (va, 2 op)  

 Opintojakson tavoitteena on tukea opiskelijan psyykkistä jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta.  Arvioinnissa voidaan hyödyntää opettajan havainnointia, itse- ja vertaisarviointia sekä opiskelijan suunnitelmaa opiskeluvireyden ylläpitämiseksi.

LI6 Joukkuepelit (ko, 1 op)

Opintojakson tavoitteena on oppia toimimaan joukkueena ja kehittää omia taitoja osana joukkuetta. Keskeisenä sisältönä ovat joukkuepelit. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

LI7 Kaksinpelit (ko, 1 op)

Opintojakson tavoitteena on tutustua kaksinpeleihin ja harjaannuttaa kaksinpelitaitoja. Keskeisenä sisältönä ovat kaksinpelit. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

LI8 Kuntosaliharjoittelu 1 (ko, 1 op)

LI9 Kuntosaliharjoittelu 2 (ko, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on turvallinen ja terveellinen kuntoharjoittelu. Opintojakson aikana tehdään henkilökohtainen kuntosaliohjelma ja opitaan oikeisiin suoritustapoihin. Lisäksi käydään läpi terveellisen ravinnon perusteet. Arviointi perustuu sovittujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso laajuudesta sovitaan etukäteen opettajan kanssa ja se arvioidaan suoritusmerkinnällä.

LI10 Rentoutus (ko, 1 op)

Opintojakson tavoitteena on oppia rentoutumistekniikoita, rentoutumaan erilaisten menetelmien avulla ja ymmärtää rentoutumisen tärkeys osana hyvinvointia. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

LI11 Oma liikuntaprojekti (ko, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on laatia oma liikuntaprojekti ja toteuttaa se tavoitteellisesti. Opintojakso voi koostua esimerkiksi vuodenajan mukaisesta luontoliikunnasta, retkeilystä tai kuntoliikunnasta. Arviointi perustuu sovittujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

LI12 Vanhojen tanssit (ko, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on kehittää sosiaalista vuorovaikutusta tanssin avulla. Tähän liittyy kiinteästi myös tapakasvatus. Opintojaksolla harjoitellaan ensisijaisesti ns. "Vanhojen päivän" ohjelmistoa – vanhoja tansseja ja salonkitansseja, mutta myös tavallisia paritansseja. Opintojakson käyminen ei velvoita osallistumaan juhlapäivän esityksiin. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

LI13 Urheiluakatemia 1 (ko, 2 op)

LI14 Urheiluakatemia 2 (ko, 4 op)

Opintojakson tavoitteena on mahdollistaa opiskelijan huippu-urheilukehitys lajin huippuammattilaisten valmennuksessa, niin että koulumenestys ja menestys urheilussa kulkevat yhdessä. Opintojakson laajuudesta sovitaan etukäteen opettajan kanssa ja asetetaan selkeät tavoitteet. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

LI15 Tutkielmat ja projektit (ko, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy syvällisesti liikuntatieteeseen liittyvään itseään kiinnostavaan aiheeseen tai soveltaa tieteenalaa projektissaan. Opintojakson tuotos voi olla tutkielma, joka rakentuu tieteellisen tutkimuksen toimintaperiaatteille, tai jossakin muussa muodossa toteutuva projektituotos. Opintojakson voi suorittaa myös tiimissä, jolloin jokaisella ryhmän jäsenellä tulee olla selkeä rooli. Opiskelijalla on merkittävä osuus opintojakson sisällön ja aikataulun suunnittelussa. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.