Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Kuvataide

KU1 Omat kuvat, jaetut kulttuurit (pa, 2 op)

Opintojaksolla keskitytään omaan kuvataiteelliseen tekemiseen ja tutustutaan ajankohtaisiin ilmiöihin taiteen keinoin. Opiskelija ymmärtää kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään, globaalissa maailmassa ja historiallisena jatkumona. Opiskelija käyttää ja kokeilee monipuolisesti erilaisia työvälineitä ja menetelmiä. Opintojaksolla opitaan katsomaan, tutkimaan ja tulkitsemaan omaa ja muiden tuottamaa kuvaa. Opintojakson arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

KU2 Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt (pa, 2 op)

Opintojaksolla opiskelija tutustuu rakennetun- ja luonnonympäristön sekä muotoilun historiaan, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Opiskelijan oma ympäristö on lähtökohtana tilan, paikan ja muotoilun tutkimiselle. Opintojaksolla suunnitellaan ja toteutetaan luovia materiaalikokeiluja, esim. pienoismalleja ja esinesuunnittelua. Mikä tekee tilasta toimivan, tuotteesta kestävän? Opintojakson arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

KU3 Kuva viestii ja vaikuttaa (va, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää visuaalisuuden merkityksen viestinnässä. Kulttuuriperintö, nykymedia ja omat kuvat ovat kurssin keskeistä sisältöä. Opintojaksolla on mahdollista tutustua valokuvaan, elokuvaan, mainontaan, graafiseen suunnitteluun, verkkoympäristöön ja sosiaaliseen mediaan. Millainen kuva vaikuttaa, koskettaa, pysäyttää? Millaista viestiä välität? Opintojakson arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

KU4 Taiteen monet maailmat (va, 2 op)

Opintojaksolla tarkastellaan eri aikoina ja eri ympäristöissä tehtyä kuvataidetta. Oman kuvantekemisen kautta tutkitaan sekä ajankohtaisia että historiallisia ilmiöitä. Opintojaksolla syvennetään myös kuvantulkinnan keinoja. Miten esimerkiksi ihmisen kuvaaminen on muuttunut aikojen kuluessa? Miten taidehistoria vaikuttaa omaan kuvalliseen ilmaisuun? Opintojakson arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

KU5 Öljyvärimaalaus (ko, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on perehtyä öljyvärimaalauksen perusteisiin ja maalaustekniikkaan sekä kehittää taiteellista ilmaisua ja etsiä persoonallista työskentelytyyliä. Keskeisenä sisältönä on tehdä vähintään yksi maalaus kangaspohjalle. Arviointi perustuu toteutettuun maalaukseen luonnoksineen sekä tuntityöskentelyyn. Arvioinnissa käytetään arviointikeskustelua ja itsearviointia. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KU6 Piirustus ja grafiikka (ko, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on kehittää piirustustaitoa ja tutustuttaa opiskelija erityyppisiin painografiikan menetelmiin. Opintojaksolla työskennellään erilaisilla piirustusvälineillä, kuten hiilellä, kuivapastelliliiduilla ja tussiterillä, ja tehdään myös grafiikan vedoksia monotypian, kuivaneulatekniikan tai linopainannan keinoin. Arviointi perustuu luonnoksiin, valmiisiin teoksiin ja tuntityöskentelyyn. Arvioinnissa käytetään arviointikeskustelua ja itsearviointia. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KU7 Keramiikka ja kuvanveisto (ko, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on tutustua designin maailmaan ja suomalaiseen tuotesuunnitteluun. Opintojaksolla voidaan tehdä pienoisveistoksia ja suunnitella ja toteuttaa savesta käyttöesineitä. Materiaaleina käytetään savea ja kipsiä. Arviointi perustuu valmiisiin teoksiin ja tuntityöskentelyyn. Arvioinnissa käytetään arviointikeskustelua ja itsearviointia. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KU8 Taiteilijan tarina (ko, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on perehtyä 1–4 kuvataiteilijan tuotantoon, elämäkertaan, kuvalliseen kenttään ja hänen vaikutukseensa taiteen historiassa. Opiskelija valitsee häntä kiinnostavan taiteilijan tai taiteilijoita ja tekee kuvallisia teoksia heidän innoittaminaan. Opintojaksolla tehdään kuvataideanalyysejä ja tutkielmia sekä kuvallisin että kirjallisin keinoin. Arviointi perustuu valmiisiin teoksiin ja tuntityöskentelyyn. Arvioinnissa käytetään arviointikeskustelua ja itsearviointia. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KU9 Tutkielmat ja projektit (ko, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy syvällisesti kuvataiteen tieteenalaan liittyvään itseään kiinnostavaan aiheeseen tai soveltaa tieteenalaa projektissaan. Opintojakson tuotos voi olla tutkielma, joka rakentuu tieteellisen tutkimuksen toimintaperiaatteille, tai jossakin muussa muodossa toteutuva projektituotos. Opintojakson voi suorittaa myös tiimissä, jolloin jokaisella ryhmän jäsenellä tulee olla selkeä rooli. Opiskelijalla on merkittävä osuus opintojakson sisällön ja aikataulun suunnittelussa. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.