Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Ruotsi

RUB 1 Minun ruotsini, pa, vuositaso 1

Kurssilla harjoitellaan suullista viestintää arkielämän tilanteissa. Ääntämiseen kiinnitetään
erityistä huomiota. Opiskelijat pohtivat ruotsin kielen merkitystä jatko-opinnoissa ja
työelämässä. Opiskelutaitoja kartoitetaan ja kehitetään itsenäisesti ja ryhmissä.

RUB 2 Hyvinvointi ja ihmissuhteet, pa, vuositaso 1

Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin ja hyvinvointiin liittyviä teemoja. Opiskelija harjaantuu
ymmärtämään arkielämässä suullisesti ja kirjallisesti lähetettyjä viestejä sekä reagoimaan
niihin.

RUB 3 Kulttuuri ja mediat, pa, vuositaso 2

Kurssilla käsitellään kulttuurin eri osa-alueita Suomessa ja muissa Pohjoismaissa
viestintäkanavia monipuolisesti hyödyntäen. Opiskelija harjoittelee erityyppisten tekstien
ymmärtämistä ja tuottamista.

RUB 4 Monenlaiset elinympäristömme, pa, vuositaso 2

Aihepiireinä ovat kulttuurisesti moninainen elinympäristö sekä ajankohtaiset ilmiöt
yhteiskunnassa. Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista.

RUB 5 Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi, pa, vuositaso 2

Kurssin teemana ovat tulevaisuudensuunnitelmat. Kiinnitetään huomiota ruotsin kielen
merkitykseen pohjoismaisessa yhteistyössä. Harjoitellaan jatko-opinnoissa ja työelämässä
tarvittavia vuorovaikutustaitoja ruotsin kielellä.

RUB 6 Viesti ja vaikuta puhuen, sy, vuositaso 3

Kurssilla parannetaan kykyä ymmärtää ja tuottaa puhuttua kieltä. Opiskelijaa rohkaistaan
kehittämään suullista ilmaisutaitoaan ja itsevarmuutta viestijänä. Ääntämiseen kiinnitetään
erityistä huomiota. Pakollisten kurssien aihepiirejä ja puheviestinnän kannalta tärkeimpiä
rakenteita kerrataan ja laajennetaan.

RUB 7 Kestävä elämäntapa, sy, vuositasot 2–3

Kurssilla täydennetään pakollisten kurssien teemoja kestävän elämäntavan näkökulmasta.
Opiskelija vankentaa taitoaan ymmärtää ja tuottaa erilaisia ruotsinkielisiä tekstejä.

RUB 8 Intensiivikurssi (½ kurssia), ksy, vuositaso 3

Intensiivikurssin tavoitteena on opiskelijan ylioppilaskokeessa tarvitsemien taitojen
kehittäminen. Kurssilla keskitytään sekä kuuntelukokeiden että runsaan kirjallisen
harjoittelun avulla kielitaidon syventämiseen ja vahvistamiseen.

RUB 9 Ruotsin tukikurssi (½ kurssia), ksy, vuositaso 1

Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijaa oman oppimistyylin löytämisessä ja vieraitten
kielten opiskelutaitojen parantamisessa. Kurssi on tarkoitettu vain erityistä tukea
tarvitseville opiskelijoille, esimerkiksi opiskelijoille, joilla on hylätty arvosana kurssista 1, 2
tai 3. Kurssi järjestetään pienryhmäopetuksena, jolloin opiskelijalla on mahdollisuus saada
yksilöllistä ohjausta. Kurssilla kerrataan ja testataan ruotsin kielen perusteita, ja kurssin
aikana opiskelijalla on mahdollisuus yrittää korottaa kurssin 1, 2 tai 3 hylättyä arvosanaa.

RUB 10 Tutkimus- ja projektikurssi, so, vuositaso 2–3

Kurssilla opiskelija perehtyy syvällisemmin ruotsin kielen ja kulttuurin keskeiseen
sisältöalueeseen omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Kurssin tuotos voi olla
perinteinen tutkielma, joka huomioi ruotsin kielen tutkimukselliset erityispiirteet tai toisaalta
tuotos voi olla jossakin muussa muodossa oleva projektituotos. Kurssin voidaan suorittaa
myös tiimeissä, jolloin jokaisella tiimin jäsenellä tulee olla selkeä rooli. Opiskelija osallistuu
itse kurssin sisällön ja aikataulun suunnitteluun sekä pitää kirjaa tehdyistä työtunneista
esim. oppimispäiväkirjan avulla.