Siirry sisältöön

Sammon koulu

Teiskontie

Sammon koulu on 1.-9. vuosiluokkien yhtenäiskoulu, joka muodostaa yhteisen koulupolun Kissanmaan koulun kanssa 7. luokalle siirryttäessä.

1.8.2019 alkaen Sammon kouluun kuuluu myös Sairaalankadun toimipiste.

Koulumme opetussuunnitelmaan sisältyy myös liikuntapainotteisuutta 3.-9. luokilla ja saksapainotteista opetusta 7.-9. luokilla.

Sammon koulu, Teiskontien toimipiste
33540 Tampere

Rehtori
Maaret Tervonen
maaret.tervonen(at)tampere.fi
040 806 3846
Apulaisrehtori
Anneli Salinmäki
anneli.salinmaki(at)tampere.fi
040 820 7573
Kanslia
Eeva Korhonen
eeva.korhonen(at)tampere.fi
040 153 3990 (ei tekstiviestejä)
Opettajainhuone
Alakoulu
040 153 5450
Yläkoulu
040 153 4144Sairaalankatu

Sammon koulu, Sairaalankadun toimipiste
33100 Tampere

Rehtori
Maaret Tervonen
maaret.tervonen(at)tampere.fi
040 806 3846
Apulaisrehtori
Riikka Lahtinen
riikka.lahtinen(at)tampere.fi
050 306 2779
Kanslia
Erja Koivisto
erja.koivisto(at)tampere.fi
040 822 7036

  • Esteetön pysäköinti
  • Hissi
  • Porrashissi
  • Wc
  • Esteetön wc

Sammon koulun Sairaalankadun toimipisteessä toimii lukuvuonna 2019-2020 kolme yleisopetuksen luokkaa (Järvensivun koulutalosta),10 kielellisten vaikeuksien erityisluokkaa ja viisi laaja-alaisten oppimisvaikeuksien erityisluokkaa. Kielellisten vaikeuksien opetus on siirtynyt Sairaalankadulle entisestä Liisanpuiston koulutalosta.

Kielellisten vaikeuksien opetusta tarjotaan vuosiluokilla 1-9. Opetusryhmiä on 11, ja oppilaita noin 85. Opetusryhmien maksimikoko on 8 oppilasta. Opetus on tarkoitettu oppilaille, joilla on vaikeuksia selvitä yleisopetuksessa erityisvaikeutensa vuoksi. Yleisimmät erityisvaikeudet oppilaillamme ovat (vaikea-asteinen) kielellinen erityisvaikeus, liikuntavamma sekä kuulovamma. Opetuskielenä voidaan käyttää suomen lisäksi viitottua suomea sekä viittomakieltä. Suurimmalla osalla oppilaista on pidennetty 11-vuotinen oppivelvollisuus.

Kielellisten vaikeuksien ryhmissä käytetään ensisijaisesti yleistä opetussuunnitelmaa. Oppilas voi tarpeen mukaan opiskella myös yksilöllistetyn oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa. Kaikille oppilaille laaditaan vuosittain HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, jossa asetetaan opiskelun tavoitteet lukuvuodelle. Oppilaiden tukena ryhmissä työskentelee vähintään yksi koulunkäynnin ohjaaja.

Laaja-alaisten oppimisvaikeuksien opetusta tarjotaan kaksivuotisena esiopetuksena ja vuosiluokilla 1-9. Opetusryhmiä on viisi, ja oppilaita noin 40. Opetusryhmien maksimikoko on 8 oppilasta. Opetus on tarkoitettu oppilaille, joilla on laaja-alaisia oppimisen ja ymmärtämisen vaikeuksia (mm. kehitysvamma, autismi) ja jotka tarvitsevat erityistä tukea oppimiseen, käyttäytymiseen ja elämänhallintaan. Oppilailla on pidennetty 11-vuotinen oppivelvollisuus. Laaja-alaisten oppimisvaikeuksien ryhmissä oppilailla on yksilöllistetyt oppimäärät ainakin lukuaineissa tai kaikki oppiaineet yksilöllistetty. Kaikille oppilaille laaditaan vuosittain HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, jossa asetetaan yksilölliset tavoitteet opiskelun etenemiselle. Oppilaiden tukena ryhmissä työskentelee 1½ - 2 koulunkäynnin ohjaajaa.

Perusopetuksen luokkien lisäksi Sairaalankadun toimipisteessä työskentelee Kalevanharjun päiväkodin integroitu noin 30 oppilaan esiopetusryhmä.

Henkilökuntaa on yhteensä noin 60, joista suurin osa erityisluokanopettajia, erityisopettajia, luokanopettajia ja koulunkäynnin ohjaajia. Sairaalankadun toimipisteen arjesta vastaa apulaisrehtori Riikka Lahtinen.

Ajankohtaista Teiskontiellä


Ajankohtaista Sairaalankadulla