Siirry sisältöön

Kodin ja koulun yhteistyö

Vanhemmille

Vanhemmilla on merkittävä rooli lasten koulun käynnissä. Aito kiinnostus, kannustaminen ja tukeminen edesauttavat lapsen opiskelua. Hyvä yhteistyö kodin ja koulun välillä on lapsen etu. Tarvittaessa apuna on useita lapsen kasvua tukevia ammattilaisia.

Tavoitteena on taata oppilaille turvallinen ja viihtyisä koulupäivä. Koulumme järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden ja opettajien kanssa. Opettajat puuttuvat järjestyssääntöjen rikkomiseen. Aina opettaja ei kuitenkaan näe kaikkia tilanteita, jolloin on tärkeää, että oppilas kertoo opettajalle tai jollekin koulussa työskentelevälle aikuiselle tapahtuneesta mahdollisimman nopeasti, mielellään jo saman koulupäivän aikana.

Turvallisen ja viihtyisän koulupäivän toteutumiseksi myös kodin ja koulun yhteistyö on tärkeää. Jos huoltajille tulee eteen asioita, jotka huolestuttavat tai ihmetyttävät, toivomme pikaista yhteydenottoa luokanopettajaan. Näin epäselvyydet saadaan selvitettyä mahdollisimman nopeasti. On tärkeää, että asioista keskustellaan hyvässä hengessä, vaikka välillä löytyisikin näkemyseroja. Sekä koululla että vanhemmilla on yhteinen päämäärä opettaa ja ohjata lapsia elämässä ja opinnoissa eteenpäin.


Sähköinen Wilma-viestintä

Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetuspalvelujen ensisijaisena viestintäkanavana käytetään sähköistä Wilma-järjestelmää.

Wilma Sähköinen reissari


Vanhempainillat ja keskustelut

Koulussamme vanhempainillat järjestetään pääasiassa syksyllä koulun alkaessa. Arviointikeskustelut järjestetään marras-tammikuun aikana. Arviointikeskustelussa opettaja, oppilas ja huoltajat tapaavat koulussa yhteisesti sovittuna aikana.


Vanhempainyhdistys

Messukylän koulun vanhempainyhdistyksen toiminnan tavoitteena on edistää kodin ja koulun
yhteistoimintaa. Yhdistyksen kautta vanhemmilla on mahdollisuus osallistua koulua ja kasvatusta koskevaan keskusteluun ja toimintaan.
Vanhempainyhdistys on mukana mm. seuraavissa:

● uusien välituntivälineiden hankkiminen (esim. pallot, maalit, hyppynarut)
● luokkaretki- / leirikouluavustukset 6-luokkalaisille
● koulukiusaamista ehkäisevän Koulunkorva -toiminnan organisoiminen
● erilaiset tapahtumat oppilaille ja vanhemmille
● kouluvalokuvauksesta päättäminen
● oppilaskunnan toiminnan tukeminen
● kiva kaveri -stipendien rahoittaminen
● koulun juhliin, joulumyyjäisiin ja pihatapahtumiin osallistuminen


Varoja toimintaan saadaan yhdistyksen jäsenmaksun lisäksi esimerkiksi pitämällä kahviota
koululla järjestettävien tapahtumien yhteydessä. Ilmoittautumalla mukaan apulaislistallemme,
voit olla mukana tässä tärkeässä työssä. Apulaislistalle ilmoittautuminen ei velvoita sinua
mihinkään, mutta saat aina ennen tapahtumia sähköpostia, jossa kysellään mahdollisuuksistasi auttaa esimerkiksi kahvinkeittämisessä tai leipomisessa.
Kerätyt varat käytetään suoraan lapsesi ja muiden Messukylän koulun oppilaiden
hyväksi.

Vuosikokouksen valitsema johtokunta kokoontuu viitisen kertaa vuodessa. Kokoukset ovat kaikille huoltajille avoimia, kysy lisätietoja alla olevasta sähköpostiosoitteesta.

Tervetuloa mukaan toimintaan!

[email protected]