Siirry sisältöön

Painotukset ja valinnat

Hatanpään koulussa on tuleville seiskaluokkalaisille tarjolla liikuntapainotusmahdollisuus.

Linkin takana tietoa kaikista Tampereen painotuskouluista ja infoilaisuuksista tuleville seiskaluokkalaisille: Ulkoinen linkkiLista infoilloista.

Diasarja Urheilu elämäntapana Hatanpäällä:

Liikuntapainotus

Tampereen kaupungin perusopetuksen kouluista Hatanpää, Sampo ja Tesoma tarjoavat painotettua opetusta urheilullisesta elämäntavasta. Painotteisuuteen voivat hakea kaikki tamperelaiset ja Tampereen seutusopimuskuntien kuudennen luokan oppilaat. Painotusoppilaat opiskelevat liikuntaa 7. luokalla 3 tuntia sekä 8. ja 9. luokilla 6 tuntia viikossa.

Painotuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Toiminnan ensisijainen tavoite on vahvistaa oppilaiden liikunnallista ja terveellistä elämäntapaa. Urheilua ja urheilullista elämäntapaa painottavien koulujen liikunnanopetus tarjoaa kasvua ja kehitystä tukevan monipuolisen urheilun ja vammojen ehkäisyyn tähtäävän sisällön. Pääteemoja ovat monipuoliset liikuntataidot, urheilulliseen elämäntapaan kasvattaminen, terve urheilija- kokonaisuus ja innostuksen vahvistaminen. Painotuksessa oppilasta tuetaan urheilijana kasvamisessa korostaen monipuolisia liikuntataitoja, joiden kautta jalostetaan lajitaitoja. Opettajat ja opinto-ohjaajat auttavat oppilasta huomioimaan opiskelun ja tavoitteellisen urheilun tarpeet sekä niiden yhdistämisen. Oppilaalle annetaan mahdollisuus harjoitella opiskelun ja tavoitteellisen valmentautumisen yhdistämistä. Näiden tekijöiden merkitys kasvaa yläkoulusta toiselle asteelle siirryttäessä. Painotuksessa tutustutaan myös erilaisiin rooleihin urheilijana ja urheilussa toimijana.

Pikkuakatemiatoiminta

Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetuspalvelut koordinoivat yhteistyössä Tampereen urheiluakatemian kanssa yläkouluikäisten aamuvalmennusta. Tavoitteena on, että niin koulun liikuntatuntien, aamuharjoittelun kuin iltaharjoittelunkin sisällöt tarjoavat yksilölle monipuolisen harjoittelukokonaisuuden. Yläkouluikäisten eli pikkuakatemialaisten aamuvalmennuksiin pääsevät mukaan urheilua painottavien yläkoulujen oppilaat sekä muista kouluista valitut urheilijat. Lajit päättävät järjestävätkö aamuvalmennusta. Paikalliset seuravalmentajat, lajiliittojen edustajat ja Tampereen urheiluakatemian valmentajat tekevät urheilijavalinnat. Ryhmät valitaan lukuvuodeksi kerrallaan, ja uusia urheilijoita voi hakeutua ryhmiin myös lukuvuoden aikana. Urheilua painottavien yläkoulujen painotusoppilaiden lukujärjestykset on muodostettu siten, että aamuharjoittelu onnistuu samanaikaisesti näiden kolmen koulun osalta. Urheilupainotuskoulujen ulkopuolelta olevan oppilaan osallistumisen lähtökohtana pikkuakatemian aamuharjoituksiin on, että koulun lukujärjestys mahdollistaa osallistumisen. Mahdollisuuksista osallistua aamuharjoituksiin voi keskustella oman opettajan ja rehtorin kanssa.
Pikkuakatemiatoimintaan valittu oppilas käy seurojen järjestämissä akatemiaharjoituksissa koulujen kanssa vuosittain vahvistettavan aikataulun mukaan. 7. luokkalaisten aamuvalmennus toteutetaan torstaisin ennen kello 10.00 alkavaa koulupäivää, 8.luokkalaisten tiistaisin klo 8.00–10.00 valinnaisten liikuntatuntien aikaan ja mahdollisesti myös toisena aamuna. 9.luokkalaisilla on mahdollisuus osallistua aamuvalmennukseen keskiviikkoisin ja sovittaessa myös perjantaisin klo 8.00–10.00.

Painotukseen hakeminen lukuvuodelle 2021-2022

Hakuajankohta 7.12.2020 - 10.1.2021.

Hakeminen

Tamperelaiset oppilaat ilmoittautuvat kirjautumalla Wilmaan. Hakulomake löytyy Wilmasta Hakemukset ja päätökset välilehdeltä.

Muista kunnista hakevat täyttävät hakulomakkeen, joka ilmestyy tänne 7.12.2020.

Soveltuvuuskokeet

Soveltuvuuskokeet pidetään tytöille 27.1.2021 ja pojille 28.1.2021 Tesoman palloiluhallilla. Soveltuvuuskokeet aloitetaan kello 9.00. Soveltuvuuskokeiden varapäivä on 11.2.2021.


Valinnaisaineet vuosiluokilla 1-6

Opetussuunnitemassa vuosiluokilla 4-6 valinnaisina aineina tarjotaan pääsääntöisesti oppiainerajat ylittäviä oppiainekokonaisuuksia, soveltavia tai syventäviä opintoja. Valinnaisen aineen laajuus on yksi tunti viikossa, yhteensä 38 vuosiviikkotuntia lukuvuoden aikana.

Oppilas valitsee viidestä valinnaisaineesta yhden ensisijaisen aineen sekä varavalintoja. Valinnaisaineryhmät muodostetaan näiden valintojen pohjalta ja aina ensisijainen valinta ei toteudu. Valinnaisaine pitää vaihtua oppilaalla lukuvuosittain. Valinnaisen aineen tunnit toteutetaan kaksoistunteina, jolloin erilaiset pedagogiset ratkaisut mahdollistuvat paremmin. Tämä tarkoittaa sitä, että luokka-asteesta riippuen oppilas opiskelee valinnaisainetta kaksoistunnin joko syys-tai kevätlukukaudella.

Valinnaiset oppiainekokonaisuudet on muodostettu tavoitteiltaan ja sisällöiltään riittävän väljiksi, koska tavoitteena on valinnaisten aineiden sisältöjen yhteissuunnittelu yhdessä oppilaiden kanssa. Valinnaisaineet Hatanpään koulun 4.-6.-luokilla ovat:

- Kädentaidot

- Seikkailukasvatus

- Yhdessä toimien kohti hyvää oloa

- Hyvä, parempi, paras minä

- Matkustan ympäri maailmaa

Valinnaisaineet vuosiluokilla 7-9

Oppilas tekee valinnat kahdesta korista (taide- ja taitoaineiden kori sekä valinnaisten aineiden kori), joiden oppitunnit on palkitettu.

Oppilas valitsee 7. luokan keväällä yhteensä 2 pitkää ainetta, joita opiskellaan 2h/vk 8.-9. luokilla. Toinen aineista on taide- ja taitoaine (musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta tai kotitalous), toinen valinnainen aine tai vieras kieli (B2). Yhdeksännelle luokalle tuleva kolmas valinnainen valitaan vasta kahdeksannen luokan keväällä.

Oppilas valitsee ensin yhden taide- ja taitoaineen, joista muodostetaan ryhmät. Kun ryhmät ovat tiedossa, oppilaat tekevät toisen valinnan. Valinnat pyritään toteuttamaan, mutta myös varavalinnat tulee miettiä huolella.

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset TAITAI (8.lk)

  • Kaikilla oppilailla tulee olla valittuna jokin TAITAI-kursseista (MU, KU, KS, LI, KO)
  • Valtakunnallisesti yhtenevät opetussuunnitelmat ja arviointiperusteet
  • Päättötodistuksessa arvosana yhdistyy seitsemännen luokan pakollisena opiskellun oppiaineen numeroon

Koulukohtaiset valinnaiset aineet (8.lk)

  • Useasta oppiaineesta muodostettuja oppiainerajat ylittäviä oppiainekokonaisuuksia, tai soveltavia ja syventäviä opintoja
  • koulukohtaiset opetussuunnitelmat ja arviointiperusteet
  • päättötodistukseen tulee erillinen arvosana

Liikuntapainotusluokkalaiset valitsevat 7. luokan keväällä vain yhden valinnaisen aineen jo valitun liikuntapainotuksen lisäksi.

Pitkän kielen (saksa, venäjä) lukijat valitsevat vain yhden taito- ja taideaineen.

Valintoja tehdessä on hyvä huomioida, että 7. luokalla päättyviä oppiaineita ovat kuvataide, käsityö ja kotitalous. Päättyvistä oppiaineista annetaan päättötodistuksen arvosana, joka vaikuttaa mm. jatko-opintoihin hakeutumiseen.