Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Kerhot lapsille ja perheille

Jos lapsesi ei osallistu kunnallisen tai yksityisen toimijan järjestämään päivähoitoon tai perhepäivähoitoon, voi hän osallistua avoimen varhaiskasvatuksen kerhoihin. Avoin varhaiskasvatus on vaihtoehtoinen toimintamuoto koko- tai osapäiväiselle päivähoidolle tai yksityisen hoidon tuelle. Osallistuminen avoimeen varhaiskasvatustoimintaan ei poista oikeutta KELAn myöntämään kotihoidontukeen.

Kerhoja on kahdenlaisia:

  • eri-ikäisten lasten kerhot, joihin haetaan kerhohakemuksella ja joihin lapsi tulee yksin
  • perhekerhot, jotka ovat avoimia lasten ja vanhempien kerhoja ja joihin ei tarvitse hakea tai ilmoittautua.

Eri-ikäisten lasten kerhot

Lasten kerhoihin haetaan sähköisellä kerhohakemuksella ja hakea voi ympäri vuoden. Toimintaan voi osallistua sopimuksen mukaisesti maksimissaan 12 kertaa kuukaudessa. Kerhokerran pituus on enintään 3 tuntia joko aamu- tai iltapäivällä. Perheen tulee valita joko kunnan järjestämä tai palvelusetelillä tuettu kerhotoiminta. Molempia vaihtoehtoja ei voi käyttää. Huoltajille kerhot ovat maksuttomia. Kerhoja pidetään myös leikkitoimintakeskuksissa.

Musisointia leikkitoimintakeskuksessa

Perhekerhot

Vanhempien ja lasten yhteisiin, avoimiin perhekerhoihin ei tarvitse hakea tai ilmoittautua vaan piipahtaa voi silloin, kun haluaa. Toiminta on maksutonta.

Avoimessa perhekerhossa leikkimässä

Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/kerhot