Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Sähköiset ympäristöt

Omat laitteet koulun verkkoon

Lukion oppitunneilla käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä ja oppimateriaaleja, erikoisohjelmia, internetin aineistoa ja sosiaalisen median palveluja tiedonhankintaan ja työskentelyyn.

Opiskelijat käyttävät opiskelussa omia kannettavia tietokoneita. Tilanteesta riippuen voidaan käyttää myös tabletteja ja älypuhelimia. Laitteiden viihdekäyttö ja muu tuntityöskentelyyn liittymätön käyttö on kiellettyä.

Millainen oman laitteen pitäisi olla? Katso Tampereen lukioiden läppäriohjeesta:

Opiskelija saa opintojensa alussa käyttäjätunnuksen (= Wilma-tunnus eli [email protected]) ja salasanan.

• Lukioiden opetusverkon tietokoneille voivat opiskelijat kirjautua Wilma-tunnuksella ja salkasanalla. Kirjautumistunnus on ad\wilma.tunnus (Kenoviivan \ löydät yleensä näppäimistöstä plusmerkin vierestä ja saat sen painamalla Alt Gr ja +).

• Wilma-tunnuksella kirjaudutaan myös sähköisiin palveluihin: Wilma, Moodle, Office365 sekä Toki-verkkokirjaston sähköiset aineistot.

Lukiossa toimii langaton verkko roam.fi, johon kirjaudutaan Wilma-tunnuksella. Sulje kuitenkin wlan-yhteys aina kun et tarvitse verkkoa, jotta se ei ylikuormitu. Muutenkin on suositeltavaa vähentää jatkuvaa altistusta 4G- ja wlan-verkon tuottamalle säteilylle. Jo pienikin lisäetäisyys laitteisiin vähentää altistusta. Lukion langaton verkko on käytössäsi opiskelua varten.

Lukion tietokoneet

Multimedialuokkien ja ryhmätyötilojen koneet on tarkoitettu ainoastaan opiskelukäyttöön. Käytävillä olevia tietokoneita opiskelijat voivat käyttää vapaasti. Opiskeluun liittymättömien tiedostojen tulostaminen lukion laitteilla ei ole sallittua.

Sähköiset palvelut ja ohjelmat

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu tuottaa useita sähköisiä palveluja lukioille. Löydät ne osoitteesta https://startti.tredu.fi. Startti kannattaa tallentaa aloitussivuksi tai kirjanmerkiksi selaimiin.

Ylioppilastutkintolautakunnan hyväksymät ohjelmat ylioppilaskirjoituksiin löytyvät ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta

Opettajilta saa tarkempia ohjeita maksullisten ohjelmien hankinnasta.

Wilma

Wilma on lukion virallinen tiedotuskanava. Jokaisen tulee siis seurata Wilman viestejä, tiedotteita ja muita merkintöjä koko lukuvuoden ajan. Kurssitarjotin, kurssiarvosanat, opettajien pikaviestit, koulun tiedotteet ja opiskelijan poissaolot näkyvät Wilmassa. Opiskelija ja huoltajat viestivät opettajien kanssa Wilman kautta. Huoltaja merkitsee Wilmaan tiedon opiskelijan poissaolon syystä. Huoltajien Wilma-tunnukset sulkeutuvat, kun opiskelija täyttää 18 vuotta. Opiskelija voi antaa Wilman lomakkeella huoltajilleen luvan jatkaa Wilman käyttöä täysi-ikäisyyden jälkeenkin.

Wilma-tunnus on henkilökohtainen. Myös huoltajan Wilma-tunnus on henkilökohtainen. Älypuhelimeen kannattaa ladata helppokäyttöinen Wilma-sovellus.

Moodle

Moodle on sähköinen oppimisympäristö, jota käytetään monilla kursseilla. Kursseille kirjautumiseen tarvitaan kurssikohtainen avain, jonka opiskelijat saavat kurssin opettajalta.

Office365

Opiskeluun liittyvät tiedostot opiskelija voi tallentaa pilveen henkilökohtaiseen OneDriveen ja täten ne ovat tallessa, vaikka oma kone hajoaisi. Tiedostot ovat avattavissa miltä vain laitteelta, jossa on internetyhteys. OneDrive tarjoaa rajattomasti tallennustilaa (huom. kuitenkin tiedostokohtainen 15 GB rajoitus). Office365 tarjoaa opiskelijoille myös Outlook-sähköpostin. Osoite on [email protected] tai [email protected] riippuen Wilma-tunnuksen muodosta.

Office365-palvelussa on myös muita työkaluja kuten Sway-esitysohjelma, Opetuksen Areena -sivustot sekä Teams-yhteistyöalusta, joissa opettajat ja opiskelijat voivat jakaa materiaalia ja työskennellä yhdessä.

Opiskelijan Office 365 -pilveen, Moodleen tai muihin opetuksen palveluihin tallentamat tiedostot säilytetään 7 kuukautta opinto-oikeuden päättymisen jälkeen. Sen jälkeen ne poistetaan pysyvästi tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Opiskelijan pitää itse tallentaa tarvitsemansa tiedostot, kun hän on valmistumassa.

Tampereen lukioiden opiskelijat voivat ladata veloituksetta Office 365 ProPlus -paketin omalle tietokoneelleen opintojen ajaksi. Office 365 ProPlus sisältää mm. Word, Excel, PowerPoint, OneNote ja Outlook-ohjelmat. Paketin voi ladata osoitteesta

Toki-verkkokirjasto

Toisen asteen verkkokirjaston sähköisiä aineistoja voi Wilma-tunnuksella. Etäkäyttölinkit on koottu e-aineistot-sivulle. Hyödynnä e-kirjoja, Helsingin Sanomien, Aamulehden, Iltalehden ja Kauppalehden arkistoja sekä mm. englannin, ranskan, venäjän, italian ja saksan sanakirjoja. Tokista löytyy myös hyviä linkkilistoja avoimiin verkkoaineistoihin.

Tekijänoikeuksista

Lähteiden käyttö kirjallisissa töissä

Opiskelija laatii lukiossa monenlaisia kirjallisia töitä: aineita, esseitä, kirjoitelmia, referaatteja, kirja- tai elokuva-arvosteluita, portfolioita, esitelmiä ja tutkielmia. Usein kirjallisia töitä tuotetaan lähdemateriaalia käyttäen, joskus taas tekstin tulee olla täysin oma tuotos. Opettajan tehtävänannosta selviää, miten tehtävä suoritetaan. Lähteiden käytöstä säädetään tekijänoikeuslaissa (Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404).

Siteeraus eli suora lainaus

Tekijänoikeuslain mukaan on luvallista lainata sanatarkasti tekstiä julkistetusta teoksesta. Siteeraus merkitään selvästi lainausmerkkeihin ja myös lähde mainitaan. Siteeraamiselle pitää olla hyvä peruste, ja sitaatin täytyy kuulua kiinteästi aiheeseen.

Referointi

Lähdeteosta käytetään useimmiten referoimalla sen ajatuksia eli alkuperäistä tekstiä tiivistetään ja selostetaan omin sanoin. Myös tällainen lähteen käyttö on osoitettava lukijalle lähdeviitemerkinnöin. Internet-lähteet ilmoitetaan samoin.

Kuvamateriaalit

Tekijänoikeuslaki säätelee myös kaikenlaisten kuvien käyttöä, esimerkiksi valokuvien, piirroksien, kaavakuvien tai vaikkapa taulukoiden käyttöä. Niiden lainaamisen ehdot on tarkistettava lähdeteoksesta tapauskohtaisesti.

Helpoimmin lainattavissa ovat Creative Commons -lisenssillä merkityt materiaalit, joita voi käyttää lisenssin sisällön mukaan.

Plagiointi

Plagiointi tarkoittaa toisen ajatusten tai johtopäätösten käyttämistä omissa nimissään ilman, että lähdettä on mainittu, oli kyseessä sitten referointi tai suora lainaaminen. Tällainen teoksen käyttäminen on vilpillistä, lähteet on aina mainittava sovituilla tavoilla. Joko osittain tai kokonaan plagioitu työ hylätään. Plagioinnista on aina seurauksena myös kurinpidollisia toimia (esim. puhuttelu ja kurssin keskeytyminen).

Internet

Samat tekijänoikeudelliset periaatteet koskevat myös Internet-lähteiden käyttöä. Internetistä ei ole luvallista lainata tai kopioida mitään ilman lähdetietojen ilmoittamista, joidenkin aineistojen käyttö voi olla kokonaan kiellettyä.

Lähteet ja lisätietoa

Toikkanen, T. &Oksanen, V. 2011: Opettajan tekijänoikeusopas. Finn Lectura. Porvoo.