Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Huoltajille

Halusimme koota tiiviiseen tietopakettiin tärkeimmät lukioasiat, joita juuri Teidän on huoltajina hyvä tietää. Toivottavasti tiedot auttavat koko perhettänne siinä, että voitte tukea nuoren lukiolaisen opiskelua parhaanne mukaan, yhdessä koulun kanssa.

LUKUVUOSI 2021-2022

Syyslukukausi ti 10.8. - ke 22.12.2021

Syysloma ma 18.10. - pe 22.10.

Itsenäisyysjuhla pe 3.12.

Joululoma to 23.12.2020 - pe 7.1.2021


KEVÄTLUKUKAUSI ma 10.1. - la 4.6.2022

Avoimien ovien päivä (koulupäivä) 15.1.

Penkinpainajaiset to 10.2.

Wanhojen päivä pe 11.2.

Talviloma ma 28.2. - pe 4.3.

Pääsiäisloma to 14.4. - ma 18.4.

Kevätjuhla la 4.6.


Vanhempainillat

21A-I ti 31.8.2021 klo 18.00

20A-I ke 17.11.2021 klo 18.30

19A-I ke 10.11.2021 klo 18.30

Luokaton lukio - yleistä tietoa

Lukio-opiskelu on teoreettisempaa kuin opiskelu peruskoulussa ja se vaatii lisäksi enemmän aikaa. Siksi on tärkeää, että heti lukion alussa omaksutaan tehokas opiskelutekniikka. Lukion työtavat ovat monipuolisia ja pääosin tuttuja jo peruskoulusta: opettajajohtoista luokkaopetusta, luennointia, keskustelua sekä työskentelyä yksittäin ja ryhmissä sekä yhä useammin myös etäopiskelua. Peruskouluun verrattuna kasvaa erityisesti itsenäisen työskentelyn osuus. Tärkeää on halu oppia ja tahto kehittää opiskelutaitoja.

Lukion oppitunneilla käytetään digitaalisia oppimisympäristöjä ja oppimateriaaleja, erikoisohjelmia, internetin aineistoa ja sosiaalisen median palveluja tiedonhankintaan ja työskentelyyn. Siksi jokaisella opiskelijalla on oltava oma kannettava tietokone mukana oppitunneilla. Opiskelijat tulevat käyttämään omaa kannettavaa tietokonettaan myös ylioppilaskirjoituksissa ja kurssikokeissa.

Opiskelun ehdoton edellytys on tunneilla läsnäolo ja kurssikirjojen hankkiminen mahdollisimman pian kurssin alettua tai vaikka jo etukäteen. Muuten opiskelu on hankalaa.

Syksyllä 2021 lukionsa aloittaville opiskelijoille kunkin opintojakson opettaja ohjeistaa digioppimateriaalien käyttöönotosta. Tarkemmat ohjeet tulevat syksyllä.

Ennen vuotta 2021 aloittaneet opiskelijat: kurssikirjojen hankkiminen jo etukäteen tai mahdollisimman pian kurssin alettua on välttämätöntä. Muuten opiskelu on hankalaa. Monilla kursseilla käytetään digitaalisia kirjoja, joita voi ostaa useimmiten joko 6 kk tai 48 kk lisenssillä. Perinteisiä kirjoja voi hankkia aivan hyvin käytettynäkin.

Oppitunnit Tampereen lukioissa ovat 75 minuutin pituisia. Tämä tarkoittaa sitä, että kurssin/opintojakson oppitunteja on 3 kertaa viikossa eli päivän aikana on vähemmän eri aineita kuin yläkoulussa.

Lukion opinnot jaetaan pakollisiin ja valinnaisiin opintojaksoihin. Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot ovat pääasiassa pakollisiin opintojaksoihin välittömästi liittyviä opintoja ja niitä on opiskeltava vähintään 20 opintopisteen verran. Ylioppilastutkinto pohjautuu sekä pakollisiin että valtakunnallisiin valinnaisiin opintojaksoihin eli ne on hyvä käydä ennen yo-kokeisiin osallistumista.

Opiskelija voi suorittaa lukion vähintään kahdessa, enintään neljässä vuodessa ilman poikkeuslupaa. Luokaton lukio antaa opiskelijalle mahdollisuuden tehdä yksilöllisiä ja joustavia valintoja, mutta hänellä on myös vastuu opiskelun etenemisestä.

Lukion aloitus

Opiskelijat jaetaan ohjausryhmiin. Jokaisella ryhmällä on ryhmänohjaaja, joka vastaa luokanvalvojaa. Ensimmäinen lukuvuosi alkaa Tammerkosken lukiossa ryhmittäin, valmiin lukujärjestyksen mukaisesti. Ensimmäisessä periodissa on opinto-ohjauksen opintojakso (OP1), jota vetää ryhmänohjaaja ja opinto-ohjaaja. Osa OP1-opintojakson tunneista pidetään ensimmäisenä lukuvuotena periodissa 4.

OP1-opintojakso tähtää opiskeluvalmiuksien kehittämiseen heti lukion alussa, jolloin sopeutuminen ja tottuminen uuteen opiskeluympäristöön, uusiin ihmisiin ja talon tapoihin helpottuu. 2. periodista eteenpäin ja koko muun lukion ajan opiskellaan vaihtuvissa oppiaineryhmissä.

Opiskelija tekee loput ensimmäisen vuoden valinnoistaan OP1-opintojaksolla opinto-ohjaajan, ryhmänohjaajan ja kotiväen avulla. Tässä vaiheessa ryhmät sekoittuvat ja lukion luokattomuus konkretisoituu.

Kodin ja koulun välinen yhteydenpito

Ryhmänohjaaja on henkilö, joka tuntee ryhmässä olevat nuoret parhaiten, joten ryhmänohjaajan kannattaa ottaa yhteyttä oman lapsen kouluasioissa, etenkin poissaloasioissa. Ryhmänohjaaja ottaa huoltajiin yhteyttä tarvittaessa. Huoltajien yhteystiedot on syytä pitää ajan tasalla mahdollisimman hyvin Wilmassa. Yhteydenpito koulun ja kodin välillä tapahtuu pääasiassa Wilma-viesteillä.

Lukion eteneminen

Lukuvuosi on jaettu viiteen periodiin, joiden aikana opiskellaan lukion tarjoamia oppiaineita. Jokaisen periodin lopussa annetaan arvosanat tai suoritusmerkinnät, jotka näkyvät Wilmassa. Muuta erillistä todistusta ei anneta ennen kuin lukion lopuksi. Wilmassa näkyy opiskelijan opintojakso/kurssikertymä, jota kannattaa seurata. Opintojaksoja/kursseja on lukion aikana valittava yhteensä vähintään 150/75, ylärajaa ei ole. Ensimmäisenä vuonna on hyvä kerryttää noin 60-64 opintojaksoa/30-32 kurssia ja toisena samoin, jolloin viimeiselle vuodelle jää maksimissaan 30 opintojaksoa/15 kurssia. Tämä tarkoittaa noin 12-14 opintojaksoa/ 6-7 kurssia periodia kohtaan.

Wilmassa voi olla numeroarvosanojen lisäksi kirjainmerkintöjä T, K ja S. T eli täydennettävä tarkoittaa esim. että tehtäviä palauttamatta tai koe tekemättä. K eli keskeytetty tarkoittaa, että opintojakso/kurssi on opiskeltava uudelleen. S eli suoritettu tarkoittaa että opintojakso/kurssi on suoritettu. Opinnoissa ei tulisi olla T- ja K-merkintöjä. Jokaisen periodin jälkeen järjestetään uusintakoe, jossa opiskelijan on mahdollista uusia hylätty opintojakso/kurssi. Uusintakokeeseen saa osallistua, jos on saanut opintojaksosta/kurssista hylätyn arvosanan (4) tai täydennettävän merkinnän T tai jos on ollut varsinaisena koepäivänä sairaana. Wilman kautta kotiväki saa tietää opiskelijan menestyksestä lukiossa. Jos Wilmassa on mielestäsi hälyttäviä merkkejä tai epäselviä kohtia, älä epäröi ottaa yhteyttä ryhmänohjaajaan.

Periodit

Jokaisen periodin lopuksi on päättöperiodi, joka kestää seitsemän työpäivää. Kullakin opintojaksolla/kurssilla on koko päivä työskentelyaikaa. Se voi sisältää esim. kokeita, esitelmiä, opintoretkiä tai projektin tekoa.

Muualla tehtävät opintojaksot/kurssit

Osan opintojaksoista/kursseista voi valita lukioiden yhteiseltä verkkotarjottimelta, toisesta oppilaitoksesta tai sopimalla erikseen itsenäisestä suorituksesta. Tällaisia mahdollisuuksia tarjoaa mm. Tampereen aikuislukio, erilaiset verkkokurssit, Tampereen kesäyliopisto ja Tampereen yliopisto.

Tukiopetus ja tukiopintojaksot/kurssit

Eri oppiaineiden opintojaksoilla/kursseilla on mahdollista saada tukiopetusta, mutta asiasta täytyy aina neuvotella opintojakson/kurssin opettajan kanssa. Myös ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan puoleen voi kääntyä, jos opiskelu ei suju ja haluaa apua. Koulussamme järjestetään ns. tukiopintojaksoja/kursseja kielissä sekä lisäksi kaksi erityisopettajan pitämää opintojaksoa/kurssia, joissa voi tehostaa opiskelutaitojaan.

Tukiopintojaksot:

ENA09 = Englannin kielen perusteiden kertaus

RUB08 = Ruotsin kielen perusteiden kertaus

ÄI11 = Kirjoittamisen tukikurssi

OP5 = Opiskelutaidot (ennen lukuvuotta 2021 aloittaneille)

LUE opintojakso (lukuvuonna 2021 aloittaneille)

Poissaolot

Poissaolo oppitunneilta selvitetään Wilma-järjestelmän kautta. Alaikäisen poissaolon selvittää huoltaja Wilma-järjestelmän kautta. 18 vuotta täyttänyt opiskelija selvittää poissaolonsa itse Wilman kautta. Tilapäistä vapautusta koulutyöstä anotaan myös Wilman kautta hyvissä ajoin, joko ryhmänohjaajalta tai rehtorilta. Lomaa ei suositella päättöperiodille, sillä uusien kokeiden järjestely aiheuttaa helposti ongelmia. Runsaiden poissaolojen takia opintojakso/kurssi voi keskeytyä. Opettaja merkitsee Wilman poissaolomerkinnän yhteydessä olevaan huomioita -kenttään varoituksen opintojakson/kurssin keskeytymisvaarasta. Tämän jälkeen opettaja keskustelee tilanteesta opiskelijan kanssa. Aineenopettaja arvioi, mikä on tarkka tuntimäärä, jolla vielä opintojakson/kurssin voi suorittaa.

Vanhempainillat

Vanhempainilloissa saa ajankohtaista tietoa opintovuoden tärkeimmistä asioista. Vanhempainilloissa tapaa ryhmänohjaajat, aineenopettajia, opinto-ohjaajan ja rehtorin. Kaikki mieltä askarruttavat kysymykset voi tuoda esille ja saada niihin heti vastauksen. Ryhmänohjaajia / aineenopettajia on mahdollisuus tavata myös henkilökohtaisesti.

Yhteistyöterveisin, Tammerkosken lukion henkilökunta.