Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Kielitarjonta

Tesoman koulun A-kielet

A1 ja A2-kielivalinnat

Ensimmäinen, kaikille oppilaille opetettava vieras kieli eli A1-kieli voi Tampereen kaupungin perusopetuksessa olla englanti, espanja, kiina, ranska, ruotsi, saksa tai venäjä. Aloittavassa ryhmässä pitää olla vähintään 12 oppilasta. Kielet määräytyvät kunkin koulun kielipolun mukaan.

1. luokalle tuleville oppilaille Tesoman koulu tarjoaa A1-kieleksi englantia, saksaa tai espanjaa. Mikäli A1-kieleksi valitsee muun kuin englannin kielen, alkaa englannin kielen opiskelu A2-kielenä 3. luokalla.

A2-kieli on vapaaehtoinen A-kieli, jonka opiskelu alkaa kolmannella luokalla. A2-kielen voi Tampereella valita kuudesta eri kielestä. Tarjolla ovat englannin, saksan, ranskan, espanjan, ruotsin ja venäjän kielet. A2-kielen ryhmän perustamiseksi tarvitaan 16 oppilasta. Tesoman koulu tarjoaa A2-kieleksi saksan tai ruotsin kieltä. Kaikki oppilaat aloittavat B1-ruotsin opiskelun 6. vuosiluokalla.

Kielivalinta on sitova koko peruskoulun ajan. Koulujen kielivaihtoehdot ja A-kielten polut selviävät Tampereen kaupungin kieliohjelmasta ja koulujen kotisivuilta.

Kielivalinnat tehdään Wilmassa, kohdassa "Hakemukset ja päätökset". Sieltä valitaan "Tee uusi hakemus".

A2-kielen valintalomake on auki 2. luokkien oppilaiden huoltajille keväällä 2022.
A1-kielen valintalomake on auki eskarilaisten huoltajille keväällä 2022.