Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Maahanmuuttajaneuvosto

Kaupunginhallitus asetti 3.6.2019 toimikaudekseen maahanmuuttajaneuvoston. Neuvoston tehtävänä on muun muassa maahanmuuttajien ja kotouttamiseen liittyvien palvelujen kehittäminen, eri kulttuurien välisen vuoropuhelun kehittäminen sekä osallistuminen syrjinnän ja rasismin ehkäisyyn.

Neuvostolla ei ole päätösvaltaa, vaan se tekee esityksiä sille määritellyistä tehtävistä. Maahanmuuttajaneuvostoon valitaan 11 maahanmuuttajataustaista jäsentä ja puheenjohtaja.

Neuvostolla on oikeus pyytää kuultavakseen eri viranomaisten, kuten kansaneläkelaitoksen, poliisin, työvoimahallinnon, aluehallintoviraston sekä kaupungin eri yksiköiden edustajia.
Kaupungin maahanmuuttajatyön koordinaattorit sekä ulkomaalaistoimiston edustaja osallistuvat neuvoston työskentelyyn. Neuvoston kokouksessa heillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Maahanmuuttajaneuvosto 1.6.2019 –

Puheenjohtaja
Abdulkadir Hashi, henkilökohtainen varajäsen Raman Hussain

Varapuheenjohtaja
Mahmoud Machaal, henkilökohtainen varajäsen Galina Väisänen

Jäsenet
Housana Alfashtaki, varajäsen Nahir Eguilior Borrajo
Elizaveta Zimina, varajäsen Svitlana Linyva-Hrinenko
Tiny Ngo, varajäsen Selene Gama Torp
Alois Weimer, varajäsen Habib Mohseni
Mustafa Kara, varajäsen Sulo Niemi
Bélanger Karelle, varajäsen Laura Vanzo
Ene Härkönen, varajäsen Juri Hokkanen
Valentina Savolainen, varajäsen Hemsut Phitsawong
Gürcan Ucan, varajäsen Jama Jama
Yanni Liu, varajäsen GaoMing Zheng

Esittelijä
Mari Taverne, kansainvälisen osaamisen päällikkö

Pöytäkirjanpitäjä
Mani Maroufzadeh, palveluneuvoja

Maahanmuuttajaneuvoston tehtävät

 1. Kotouttamisen ohjelman mukaisten toimien seuranta ja esitysten tekeminen kotouttamiseen liittyvien palveluiden kehittämiseksi
 2. Esitysten tekeminen erityisesti maahanmuuttajille suunnatun koulutuksen, kuten kotikielen opetuksen kehittämiseksi
 3. Esitysten tekeminen työperäiseen maahanmuuttoon liittyvien palvelujen kehittämiseksi
 4. Esitysten tekeminen kaupungin muiden maahanmuuttajia koskevien palveluiden kehittämiseksi
 5. Esitysten tekeminen palveluiden ja rekrytoinnin yhdenvertaisuuden esteiden poistamiseksi
 6. Eri kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäminen sekä osallistuminen aktiivisesti syrjinnän ja rasismin ehkäisyyn liittyvään työhön
 7. Osallistuminen muiden erityisryhmille perustettujen neuvostojen ja neuvottelukuntien tavoin aktiivisesti kaupungin päätöksentekoon antamalla lausuntoja itseään kiinnostavista kysymyksistä sekä käyttämällä hyväksi muita kuntalaisille kehitteillä olevia vaikuttamisen kanavia
 8. Osallistuminen maahanmuuttajajärjestöjen erityiskysymysten käsittelyyn kaupungin hallinnossa
 9. Omalta osaltaan kaupungin ja muiden eri toimijoiden yhteistyön kehittäminen maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä
 10. Muut hyvien etnisten suhteiden ja maahanmuuttajiin liittyvien palvelujen kehittämiseen liittyvät tehtävä

Kokoukset ja teemat 2021

 • 16.2.2021 Maahanmuuttajaneuvoston toiminnan kehittäminen
 • 20.4.2021 Tampere Junior: maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret

Pöytäkirjat ja esityslistat

Maahanmuuttajaneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Esityslista- ja pöytäkirjahausta Toimielimet-listalta: