Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Vaikuttamiskanavat

Jokainen tamperelainen voi vaikuttaa siihen, millainen Tampere on ja millaiseksi se tulee. Vaikuttamisen tapoja on monia, tutustu!


Asukkaat voivat vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon jo päätösten valmisteluvaiheessa.

Alueverkostot ovat kaikille avoimia ryhmiä, joissa alueen asukkaat, yhdistykset, yrittäjät, yhteisöt ja kaupungin henkilöstö pääsevät yhdessä kehittämään alueen toimintaa. Ne toimivat Etelä-, Kaakkois-, Koillis- ja Länsi-Tampereella. Pandemian vuoksi alueverkostot eivät ole kokoontuneet vuoden 2021 aikana.

Pormestari ja valtuuston puheenjohtaja pitävät yhteisiä asukasiltoja, joihin kaupunkilaiset voivat tulla esittämään kysymyksiä ja keskustelemaan ajankohtaisista, kaupunkia koskevista asioista.

Neuvostot ovat Tampereen kaupunginhallituksen nimittämiä toimielimiä, joiden kautta kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon.

Tampereen Lasten Parlamentti on tamperelaisille 7 - 12 -vuotiaille suunnattu vaikuttamiskanava. Lasten Parlamentti toimii eri tavoin koko kaupungin laajuisesti. Sen toiminnan tavoitteena on saada aktiivinen ja innostunut osallisuuskulttuuri osaksi tamperelaisten lasten elämää.

Tampereen nuorisovaltuusto on nuorten vaikuttajaryhmä, joka pyrkii parantamaan tamperelaisten nuorten asemaa sekä heidän osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuksiaan.

Järjestöedustamo muun muassa arvioi ja kehittää kaupungin ja järjestöjen välistä yhteistyötä sekä kokoaa tamperelaisten hyvinvointiin, arjessa pärjäämiseen sekä palvelutarpeisiin liittyvää tietoa ja etsii resursseja toiminnan kehittämiseen.

Tampereen seuraparlamentti toimii kaupungin ja urheiluseurojen välisen yhteistyön rakenteena ja asiantuntijaelimenä.