Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Kaupunginvaltuusto

Tampereen kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, jossa on 67 valtuutettua. Valtuutetut ja varavaltuutetut valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kuntavaaleissa. Valtuuston puheenjohtajan ja kolmen varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta.

Valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa maanantaisin klo 17.00 valtuuston istuntosalissa keskusvirastotalossa (Aleksis Kiven katu 14-16 A). Valtuuston kokoukset ovat julkisia.

Yleisö voi seurata valtuuston kokouksia yleisölehteriltä, suorina videolähetyksinä verkosta sekä kokouksen jälkeen julkaistavilta videotallenteilta. Twitterissä valtuustokeskustelua käydään tunnisteella #trevaltuusto, ja profiili Ulkoinen linkkiTamperelive twiittaa kokouksista liveraporttia.

Valtuuston puheenjohtajisto

Puheenjohtaja Nurminen Ilmari (SDP)
1. varapuheenjohtaja Sasi Ilkka (Kok)
2. varapuheenjohtaja Mustakallio Jaakko (Vihr)
3. varapuheenjohtaja Aaltonen Mikko (Vas)

Valtuustoryhmät

Kokoomuksen ja Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen Tampereen valtuustoryhmä
puheenjohtaja Kummola Kalervo

Tampereen sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
puheenjohtaja Salmi Pekka

Tampereen vihreä valtuustoryhmä
puheenjohtaja Stenhäll Jaakko

Perussuomalaisten valtuustoryhmä
puheenjohtaja Kaleva Lassi

Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmä
puheenjohtaja Hanhela Milka

Keskustan valtuustoryhmä
puheenjohtaja Ovaska Jouni

Tampereen kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
puheenjohtaja Pursiainen Sirpa

Kaupunginvaltuuston kokoonpano

Puheenjohtajatoimikunta

Valtuustoryhmien puheenjohtajista koostuva puheenjohtajatoimikunta kokoontuu ennen valtuuston kokouksia suunnittelemaan kokousten läpivientiä sekä tarvittaessa muita valtuustoon tulevia asioita ja valtuustokäsittelyä.

Sihteeri:

Lakimies Perämaa Juha, 040 503 9038, juha.peramaa(at)tampere.fi

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen ja pöytäkirjan otteet

Kaupunginvaltuuston tarkastettu pöytäkirja liitteineen asetetaan nähtäväksi kokousta seuraavan viikon tiistaina kaupungin verkkosivuille www.tampere.fi.

Muutoksenhaku

Kaupunginvaltuuston päätöksiin haetaan pääosin muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella. Erityislainsäädännössä voi olla myös muita määräyksiä muutoksenhausta, jolloin noudatetaan niitä. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Erityislainsäädännössä voi olla muita määräyksiä valitusoikeudesta.

Otteen kaupunginvaltuuston päätöksestä voi tilata osoitteesta:
kalle.kaunisto(at)tampere.fi, puhelin 040 485 1059 tai
valtuuston.sihteeristo(at)tampere.fi.

Otteen voi myös tulostaa esityslista- ja pöytäkirjahaun kautta.

Kokousajat vuonna 2022

ma 31.01.2022 kello 17.00, tilipäätösennuste
ma 21.02.2022 kello 17.00
ma 21.03.2022 kello 17.00
ma 11.04.2022 kello 17.00
ma 16.05.2022 kello 15.00, tilinpäätös
ma 13.06.2022 kello 17.00, toiminnan ja talouden katsaus
ma 29.08.2022 kello 17.00
ma 19.09.2022 kello 17.00
ma 24.10.2022 kello 17.00, toiminnan ja talouden katsaus
ma 14.11.2022 kello 9.00, talousarviokokous
ma 21.11.2022 kello 17.00
ma 12.12.2022 kello 17.00

Valtuutettujen poissaolot valtuuston kokouksista

Poissaolotilasto päivitetään kalenterivuosittain aina toimintavuoden päättyessä.