Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Kaupunginvaltuusto

Tampereen kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, jossa on 67 valtuutettua. Valtuutetut ja varavaltuutetut valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kuntavaaleissa. Valtuuston puheenjohtajan ja kolmen varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta.

Valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa maanantaisin klo 17.00 valtuuston istuntosalissa keskusvirastotalossa (Aleksis Kiven katu 14-16 A). Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Yleisö voi seurata valtuuston kokouksia yleisölehteriltä, suorina videolähetyksinä verkosta sekä kokouksen jälkeen julkaistavilta videotallenteilta. Twitterissä valtuustokeskustelua käydään tunnisteella #trevaltuusto, ja profiili Ulkoinen linkkiTamperelive twiittaa kokouksista liveraporttia.

Valtuuston kokousten lisäksi pidetään tarvittaessa kyselytunti valtuuston puheenjohtajan määrittelemien kokousten yhteydessä. Kyselytunti aloitetaan kello 15.30 ja se saa kestää enintään yhden tunnin. Kyselytunti on julkinen.

Valtuuston puheenjohtajisto

Puheenjohtaja Ilmari Nurminen (SDP)
1. varapuheenjohtaja Ilkka Sasi (Kok)
2. varapuheenjohtaja Jaakko Mustakallio (Vihr)
3. varapuheenjohtaja Mikko Aaltonen (Vas)

Valtuustoryhmät

Kokoomuksen ja Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen Tampereen valtuustoryhmä
puheenjohtaja Kalervo Kummola

Tampereen sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
puheenjohtaja Pekka Salmi

Tampereen vihreä valtuustoryhmä
puheenjohtaja Jaakko Stenhäll

Perussuomalaisten valtuustoryhmä
puheenjohtaja Lassi Kaleva

Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmä
puheenjohtaja Milka Hanhela

Keskustan valtuustoryhmä
puheenjohtaja Jouni Ovaska

Tampereen kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
puheenjohtaja Sirpa Pursiainen

Kaupunginvaltuuston kokoonpano

Puheenjohtajatoimikunta

Valtuustoryhmien puheenjohtajista koostuva puheenjohtajatoimikunta kokoontuu ennen valtuuston kokouksia suunnittelemaan kokousten läpivientiä sekä tarvittaessa muita valtuustoon tulevia asioita ja valtuustokäsittelyä.

Sihteeri:
Lakimies Juha Perämaa
Puh. 040 503 9038

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen ja pöytäkirjan otteet

Kaupunginvaltuuston tarkastettu pöytäkirja liitteineen asetetaan nähtäväksi kokousta seuraavan viikon tiistaina kaupungin verkkosivuille www.tampere.fi.

Muutoksenhaku

Kaupunginvaltuuston päätöksiin haetaan pääosin muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella. Erityislainsäädännössä voi olla myös muita määräyksiä muutoksenhausta, jolloin noudatetaan niitä. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Erityislainsäädännössä voi olla muita määräyksiä valitusoikeudesta.

Otteen kaupunginvaltuuston päätöksestä voi tilata osoitteesta:
kalle.kaunisto(at)tampere.fi, puhelin 040 485 1059 tai
valtuuston.sihteeristo(at)tampere.fi.
Otteen voi myös tulostaa esityslista- ja pöytäkirjahaun kautta.

Kokousajat vuonna 2021

ma 25.01.2021 kello 17.00, tilinpäätösennuste, kyselytuntivaraus
ma 22.02.2021 kello 17.00, iltakouluvaraus
ma 22.03.2021 kello 17.00, kyselytuntivaraus
ma 19.04.2021 kello 17.00, iltakouluvaraus
ma 17.05.2021 kello 17.00, tilinpäätös, kyselytuntivaraus
ma 14.06.2021 kello 17.00, toiminnan ja talouden katsaus, iltakouluvaraus
ma 16.08.2021 kello 17.00, uuden valtuuston ensimmäinen kokous
ma 23.08.2021 kello 17.00
ma 20.09.2021 kello 17.00, iltakoulu- ja kyselytuntivaraus
ma 25.10.2021 kello 17.00, välitilinpäätös, iltakoulu- ja kyselytuntivaraus
ma 15.11.2021 kello 9.00, talousarvio- ja suunnitelma
ma 22.11.2021 kello 17.00, iltakoulu- ja kyselytuntivaraus
ma 20.12.2021 kello 17.00, iltakoulu- ja kyselytuntivaraus

Valtuutettujen poissaolot valtuuston kokouksista

Poissaolotilasto päivitetään kalenterivuosittain aina toimintavuoden päättyessä.