Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Kirjasto- ja kansalaisopistoyksikkö

Kirjasto- ja kansalaisopistoyksikköön kuuluvat Tampereen kaupunginkirjasto ja Tampereen seudun työväenopisto. Palveluyksikkö on osa kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen palveluryhmää. Palveluyksikköä johtaa kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön johtaja.

Kirjastopalvelujohtaja
Niina Salmenkangas
puhelin 040 800 4404
sähköposti [email protected]

Tampereen kaupunginkirjasto

Monipuoliset kirjastopalvelut tarjoavat mahdollisuuden sivistykseen, virkistykseen ja elämän rakennuspuiden löytämiseen. Tampereen kaupunginkirjastolla on pääkirjaston lisäksi useita lähikirjastoja, kolme tietotoria ja kaksi kirjastoautoa. Kirjastopalveluita on myös mm. palvelutaloissa.

Kaupunginkirjaston kokoelmat ovat laajat ja monipuoliset. Kokoelmissa on yli miljoona kirjaa, runsaasti musiikkia, nuotteja, elokuvia ja äänikirjoja. Kirjastoihin tulee runsaasti aikakaus- ja sanomalehtiä.

Kirjaston peruspalvelut ovat kaikille avoimet ja maksuttomat. Lapsille ja nuorille kirjasto tarjoaa satutunteja, teatteria, hyvää luettavaa ja opastusta tiedonhakuun ja kirjastonkäyttöön. Kirjaston palveluja voi käyttää myös pirkanmaalaisten kirjastojen yhteisen PIKI-verkkokirjaston kautta.

Kirjaston verkkosivuilla on tietoa kirjastojen sijainnista, aukioloajoista, kokoelmista, palveluista ja ajankohtaisista tapahtumista. Verkkokirjastossa voi paitsi asioida myös lukea aineistosuositteluja ja muuta eri kohderyhmille suunnattua materiaalia. Esimerkiksi lasten omien Kirjatti-sivujen kautta pienimmätkin oppivat verkon ja kirjaston käyttöä.

Hervannan, Sampolan ja Lielahden kirjastojen tietotoreilla on asiakkaiden käytettävissä tietokoneita ja asiantuntevaa opastusta tietoyhteiskunnan perustaitoihin.

Tampereen kaupunginkirjasto
vaihde 03 565 611
postiosoite PL 152
33101 Tampere


Tampereen seudun työväenopisto

Tampereen seudun työväenopisto on yleissivistävä vapaan sivistystyön oppilaitos. Työväenopiston tavoitteena on edistää väestön kykyä ja halua elinikäiseen oppimiseen, uusien asioiden omaksumiseen ja itsensä kehittämiseen tarjoamalla ensisijaisesti Tampereen kaupungin asukkaille monipuolisia koulutus- ja kulttuuripalveluja. Työväenopiston toimintaa ohjaa laki vapaasta sivistystyöstä.

Työväenopisto järjestää koulutusta kielissä, taideaineissa, kädentaidoissa, tietotekniikassa, ihmis- ja yhteiskunnallisissa sekä terveyttä edistävissä aineissa ja kotitaloudessa. Työväenopisto antaa taiteen perusopetusta kuvataiteessa, käsityössä, teatteritaiteessa ja sanataiteessa. Lisäksi opisto järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia, yleisöluentoja ja näyttelyitä sekä tarjoaa Opinverstaassa oppimis- ja lukivaikeuksiin liittyvää henkilökohtaista ohjaus-, tuki- ja neuvontapalvelua. Kurssimuotoista koulutusta järjestetään Tampereella ja Ylöjärvellä.

Työväenopiston osana toimiva Sara Hildén –akatemia järjestää kuvataideopetusta taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan sekä lapsille, nuorille ja aikuisille. Toimintaa ohjaa laki taiteen perusopetuksesta. Akatemia järjestää myös kuvataiteen lyhytkursseja.

Tampereen seudun työväenopisto
sähköposti [email protected]
puhelin 040 801 6471
33540 Tampere
Ylöjärven toimisto:
Koulutuskeskus Valo
Pallotie 5
33470 Ylöjärvi
puhelin 040 801 6471
tyovaenopisto(at)tampere.fi

Työväenopiston rehtori
Maija-Liisa Gröhn
puhelin +358503848251
sähköposti [email protected]

Sara Hildén -akatemia
sähköposti [email protected]
puhelin toimisto 03 255 9237
33500 Tampere

Sara Hildén -akatemia
Rehtori
Heidi Saramäki
puhelin 040 806 3584
sähköposti [email protected]