Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


International Business Powered by Talents

International Business Powered by Talents -hankkeen tavoitteena on edistää Pirkanmaan alueen pk-yritysten uudistumista, monipuolistumista, kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä vahvistamalla yritysten innovointi- ja kansainvälistymiskykyä sekä julkisen sektorin palvelujen uudistumiskehitystä tuomalla kansainvälinen osaamispotentiaali ymmärrettävästi, yrityslähtöisesti ja palvelumuotoiltuna yritysten käyttöön. Hankkeen toimenpiteet perustuvat pitkälti yhteiskehittämiseen (co-creation), nopeisiin kokeiluihin ja digitaalisuuden hyödyntämiseen.

Hanke edesauttaa pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä parantamalla yritysten edellytyksiä tunnistaa kansainvälisen osaamisen merkitys tulevaisuuden kilpailutekijänä ja hyödyntää kansainvälisiä osaajia liiketoiminnan uudistamisessa ja innovatiivisessa tuote- ja palvelukehityksessä.

Boosting business with international talents - Talent Tampere.

Hankkeessa tehtävän yhteiskehittämisen avulla tuodaan yhteen yrityksiä, yrityspalveluorganisaatioita, innovaatioalustoja sekä kansainvälisiä osaajia. Hanke vahvistaa kasvua hakevien ja kansainvälistymisen ensiaskelia ottavien pk-yritysten, osaajien ja julkisen sektorin yhteisten vuorovaikutteisten toimintamallien ja dialogi- ja innovaatioalustojen tehokasta hyödyntämistä. Hankkeessa järjestettävissä Service Design triathloneissa alueen yrityspalvelukenttää lähestytään täysin uudesta näkökulmasta ja koetetaan siten löytää uusia ja yllättäviä kehittämismahdollisuuksia. Tavoitteena on yrityspalveluiden muotoilu ja digitalisointi siten, että kansainvälisten osaajien kompetenssi toisi yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen selvää lisäarvoa.

Hankkeessa testataan digitaalisia yrityspalveluja, joiden sisällön luomisessa kansainväliset osaajat ovat mukana. Hankkeessa pyritään kiinnittämään alueen pk-yrityksiä ja kansainvälisiä osaajia entistä aktiivisemmin alueen businesshubeihin ja innovaatioalustoille. Hankkeen aikana vahvistetaan dialogia elinkeinoelämän ja kansainvälisten osaajien verkostojen välillä.

Hankkeen tuloksena syntyy kattava yritysten tarpeisiin suunnattu yrityspalvelukokonaisuus, josta yritykset löytävät tarvitsemaansa tukea oman liiketoimintansa kasvuun ja kansainvälistymiseen, ja joissa hyödynnetään sujuvammin alueella olevaa kansainvälisten osaajien asiantuntemusta ja innovaatiopotentiaalia. Palvelukokonaisuudesta tehdään osa yritysten alueellisia tukipalveluita. Näin aikaansaadaan pysyvämpi rakenteellinen muutos kansainvälisen osaamisen kiinnittämiseksi alueelle. Kokonaisuus tukee vahvasti työ- ja elinkeinoministeriön Talent Boost – toimenpideohjelman jalkauttamista, yritysdialogin vahvistamista ja Talent Hub -mallin pilotointia suurissa kaupungeissa.

Rahoittaja

International Business Powered by Talents on Kasvua kansainvälisistä osaajista -hanke. Hanke toteuttaa Talent Boost -toimenpideohjelmaa EAKR ja ESR -rahoituksen voimin. Hankkeita rahoittaa Uudenmaan liitto.

Hankkeen toteuttajat

Tampereen kaupunki, päätoteuttaja
Suomen Itämeri-instituutti, osatoteuttaja
Innovaatio Oy Uusi Tehdas, osatoteuttaja

Hankkeen kesto

1.3.2018 - 30.4.2020

Yhteystiedot

Projektipäällikkö
Mervi Alho
puhelin 044 4811 431
sähköposti [email protected]