Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereen kaupungin toiminta-avustukset ja taiteilijastipendit haettavina – infotilaisuus etänä 12.1. klo 17.30 – 19

Julkaistu 5.1.2022 10.03

Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta sekä yhdyskuntalautakunnan alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto julistavat haettaviksi vuoden 2022 toiminta-avustukset. Hakuaika on 3.1.–31.1.2022. Samaan aikaan ovat haettavina myös ammattitaiteilijoiden stipendit.

Avustusinfossa 12.1.2022 klo 17.30–19 kerrotaan Tampereen kaupungin avustuksista, kuten toiminta-avustuksista, tuotantotuista ja projektiavutuksista. Tilaisuuden lopuksi on mahdollisuus kysymyksiin ja keskusteluun avustusvalmistelijoiden kanssa. Etätilaisuus järjestetään Teams-sovelluksella. Tilaisuuteen ei tarvita ennakkoilmoittautumista.

Rauhaniemen veneranta ja uimala
 

Toiminta-avustusta haetaan sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa www.tampere.fi/avustukset, missä on lisätietoja ja linkki avustusinfoon. Myös liitteet toimitetaan sähköisellä hakemuksella. Tarvittaessa paperiset liitteet voi toimittaa kaupungin kirjaamoon.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan osalta voi hakea kulttuuri- ja taideyhteisöjen, kulttuuriharrastusyhdistysten ja kulttuurivähemmistöjen toiminta-avustuksia, liikuntapalvelujen ja soveltavan liikunnan (erityisliikunnan) toiminta-avustuksia, perheitä tukevan työn toiminta-avustuksia (sisältäen varhaiskasvatuksen avustukset), nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen ja nuorten yhteiskunnallisen toiminnan toiminta-avustuksia sekä kaupunginosayhdistysten toiminta-avustuksia.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan osalta haettavana ovat terveyden, hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämisen toiminta-avustukset, ehkäisevän päihdetyön toiminta-avustukset ja ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisen toiminta-avustukset.

Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaostolta haettavana on eläinsuojelutyön toiminta-avustukset.

Toiminta-avustus voidaan myöntää yhdistyksille tai yhteisöille, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden ennen avustuksen hakua ja jotka ovat rekisteröityjä tai todistettavasti jättäneet rekisteröintihakemuksensa. Toiminnan kulut tulee voida todentaa yhdistysten kirjanpidosta. Toiminta-avustuksia myöntävät lautakunnat ja jaostot voivat asettaa avustuksen käytölle erityisiä ehtoja, jotka on kirjattu avustuskokonaisuuskohtaisiin kriteereihin.

Ammattitaiteilijoiden stipendit 2022

Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunnalta myönnetään vuonna 2022 stipendejä visuaalisten taiteiden sekä lastenkulttuurin alalla toimiville taiteilijoille tai näihin aloihin liittyvillä taiteiden välisillä aloilla toimiville taiteilijoille. Visuaaliset taiteet sisältävät kuvataiteen, valo- ja elokuvataiteen sekä rakennustaiteen ja taideteollisuuden.

Stipendiä voivat hakea ammattitaiteilijoina työskentelevät, Tampereella kirjoilla olevat yksityishenkilöt. Työskentelyn taiteen parissa ei edellytetä olevan päätoimista, stipendillä ei kuitenkaan tueta harrastustoiminnaksi katsottavaa toimintaa. Stipendiä ei myöskään myönnetä ryhmille tai yhteisöille eikä hakijoille, joille Tampereen kaupunki on myöntänyt ammattitaiteilijoiden stipendin edeltävän kahden vuoden aikana.

Ammattitaiteilijan stipendi voidaan myöntää paikallisella tai alueellisella tasolla ansioituneelle taiteilijalle työskentelyyn, näyttelykustannuksiin tai jatkokoulutukseen.

Stipendiä haetaan sähköisellä hakulomakkeella, johon tulee sisällyttää tai liittää stipendin käyttösuunnitelma, kustannusarvio, aikataulu ja selvitys hakijan aikaisemmasta toiminnasta.

Hakemus liitteineen tulee toimittaa 31.1.2022 kello 15.45 mennessä. Myöhässä saapuneet hakemukset jätetään tutkimatta. Myönnetyt stipendit julkistetaan palkitsemistilaisuudessa huhti–toukokuussa.


Lisätietoja

Suunnittelija
Susanna Lundström
puhelin 040 355 8745
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Leea Hyry

Kuvat Laura Paronen