Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Valtuusto hyväksyi maanalaiset asemakaavat

Julkaistu 14.6.2021 22.59

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.6.2021 esitetyt maanalaiset asemakaavaehdotukset Kunkun parkin, siihen liittyvän Näsikallion eritasoliittymän ja Amuritunnelin osalta. Päätöksiin liittyy toivomusponsi, joka ohjaa jatkovalmistelua.

Valtuusto keskusteli Kunkun parkin maanalaista asemakaavasta ja hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen. Päätökseen liittyy pormestari Lauri Lylyn esittämä, valtuuston yksimielisesti hyväksymä toivomusponsi, jonka mukaan kaupunginvaltuusto edellyttää muun muassa sitä, että Hämeenkadun eteläpuolelta etsitään sisäänajoväylä Kunkun parkkiin. Tämän liittymän suunnittelu- ja asemakaavoitustyö aloitetaan mahdollisimman nopeasti.

Kaupunginvaltuuston näkemys on, että maanalaisen kaavan toteuttamista on vaiheistettava. Rakentaminen aloitetaan niin sanotulla Kunkun parkin light-versiolla. Mikäli maanalaisen pysäköinnin tarve kasvaa, laajennetaan Kunkun parkkia pohjoiseen ja mahdollistetaan sisäänajo Näsikallion eritasoliittymän kautta rantaväylän tunnelista. Lisäksi kaupunginvaltuusto edellyttää, että Amuritunnelille on jatkotyössä haettava vaihtoehtoisia ratkaisuja. Samalla kaupunginvaltuusto totesi, että myös muita läntisen keskustan elinvoimaa edistäviä toimenpiteitä on vietävä eteenpäin.

Kunkun parkin maanalainen asemakaava koskee 26 hehtaarin aluetta, joka rajautuu pohjoisessa Rantaväylän tunneliin, idässä Tammerkoskeen ja etelässä Hallituskatuun. Lännessä suunnittelualue rajautuu Näsilinnankadun ja Kuninkaankadun välisiin kortteleihin.

Toinen asemakaava koskee Rantaväylän tunneliin liittyvää maanalaista eritasoliittymää (Näsikallio) ja keskustan maanpäälliseen katuverkkoon johtavaa maanalaista katua (Amuritunneli). Jatkosuunnittelun tai toteuttamisen aikataulusta ei ole kaavan valmistelun aikana tehty päätöksiä.

Saadun palauteen perusteella kaavaehdotuksiin on tehty täydennyksiä ja tarkistuksia. Yhdyskuntalautakunta käsitteli asiaa 13.4.2021 ja edellytti, että Kunkun Parkin toteuttamisen osalta tutkitaan myös mahdollisuus laatia vaihtoehtoinen kaava eli läntisen keskustan visiotyötä mukaileva, niin sanottu kevyempi versio, jossa Kunkun Parkki toteutetaan ilman Amuritunnelia ja eritasoliittymää.

Valtuusto hyväksyi kautensa viimeisessä kokouksessa useita asemakaava-asioita, muun muassa Lahdesjärven, Kaukajärven ja Kaupin alueilla. Kaupin asemakaavan hyväksyntään liittyy myös kaksi valtuuston yksimielistä pontta, joista ensimmäisen mukaan valtuusto haluaa kehittää jalkapallo-olosuhteita alueella niin, että sinne on tulevaisuudessa mahdollista rakentaa myös jalkapallohalli. Ponnen jätti pormestari Lauri Lyly. Toisen ponnen ajatuksena on se, että urheilupuiston alueella tulee huomioida sujuva ja turvallinen pysäköinti ja liikkuminen liikuntakohteisiin. Jälkimmäisen ponnen jätti Kokoomuksen valtuutettu Ilkka Sasi.
Lisätietoja

Asemakaavapäällikkö
Elina Karppinen
puhelin 040 800 4908
sähköposti [email protected]

Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665
sähköposti [email protected]