Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Kaupunkiympäristön viranomaispalvelujen hyödyt näkyväksi kehityshankkeella - yrityksille kysely elokuussa

Julkaistu 13.8.2019 13.12

Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueella tehdään näkyväksi viranomaispalvelujen arvonmuodosta ja hyötyjä yrityksille ja kuntalaisille. Viranomaispalveluja arvioivat yksiköiden työntekijät, luottamushenkilöt sekä joukko yritysten edustajia vastaamalla saman sisältöiseen kyselyyn, joka lähtee yrityksille elokuussa yhteistyössä Pirkanmaan Yrittäjien ja Tampereen Kauppakamarin kanssa.

Hankkeessa mukana olevat yksiköt ovat rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, jätehuolto, ympäristöterveydenhuolto, katutila- ja pysäköinninvalvonta, kiinteistönmuodostus sekä asemakaavoitus. Osa viranomaispalveluista kuten jätehuoltoviranomainen ja ympäristöterveydenhuolto ovat seudullisia. Viranomaispalvelujen yksiköille sekä niistä vastaavien lautakuntien ja jaostojen luottamushenkilöille kysely tehtiin keväällä.

Tekniset viranomaispalvelut huolehtivat osaltaan turvallisesta, viihtyisästä ja terveellisestä kaupunkiympäristöstä. Asukkaille ja yrityksille viranomaispalvelut avautuvat esimerkiksi lupapäätöksinä, haittojen ennaltaehkäisynä, moninaisena tiedontuotantona, kaavoina, viranomaisrekistereinä sekä luonnonympäristöstä huolehtimisena.

–Lupa- ja valvontayksiköiden varsinainen rooli on helpottaa arkisten asioiden sujumista ja turvata asiakkaankin oikeusturvaa, jolloin pelisäännöt ja rajoitukset koituvat asiakkaan eduiksi. Siten kuntalaiset saavat hyvät lähtökohdat elämälle ja yritykset liiketoiminnalle. Viranomaispalvelut myös sovittavat yhteen erilaisia arvo- ja intressiristiriitoja, selvittää hanketta vetävä kehityspäällikkö Keijo Houhala.

Kyselyssä vastaajat arvioivat viranomaispalvelujen nyky- ja tavoitetilaa, asiakaskokemusta, hyödyllisyyttä, tehokkuutta sekä palvelujen merkitystä seudun elinvoimaisuudelle ja kestävälle kehitykselle. Myös yhdessä tekeminen, vastuullisuus sekä avoimuus ja rohkeus ovat puntaroitavana.

–Kun kaikilla asianosaisilla on parempi ymmärrys palveluiden laadusta, merkityksestä ja lähtökohdista, saavat asiakkaat kohdennetumpaa, vaikuttavampaa ja kustannustehokkaampaa palvelua. Tulokset voivat kertoa esimerkiksi yli- ja alilaadusta tietyissä kohdissa. Siksi olisikin tärkeää ymmärtää, mitä niin ali- kuin ylilaatu tarkoittavat asiakasnäkökulmista. Aluksi hankkeella pyritään ensi sijaisesti herättelemään keskustelua ongelmakohdista ja ohjaamaan kehitystyön suuntaa, Keijo Houhala toteaa.

–Kun toimintaympäristö muuttuu muun muassa digitalisaation ja strategisten valintojen takia, tulee kaupungin palveluja uudistaa lähtökohtana asiakastarpeet ja seudun elinvoima, perustelee kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja Mikko Nurminen.

Digitalisaatio avaa uusia mahdollisuuksia palvelujen kehittämiseen. Monet viranomaispalvelut ovat jo saavutettavissa digitaalisesti kuten rakennusvalvolvonnan Lupapiste ja pysäköintilupien haku. Digitalisointi ei kevennä lupavaatimuksia, mutta vähentää viiveitä, asioiden siirtelyä ja virastoissa asiointia.

Kehittämisprojekti toteutetaan vuoden 2019 aikana, ja mukaan otetaan myös korkeakoulujen opiskelijoita harjoitus- ja opinnäytetöillään.


Lisätietoja

Kehityspäällikkö
Keijo Houhala
puhelin 044 431 4211
sähköposti [email protected]


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen