Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Vanhusneuvosto vastustaa tukipalveluna myönnettävän siivouspalvelun lakkauttamista alle 75-vuotiailta

Julkaistu 21.11.2018 15.58

Tampereen vanhusneuvoston mielestä siivouspalvelujen lakkauttaminen alle 75-vuotiailta vaarantaa monen heikossa asemassa olevan henkilön kotona asumisen. Ikäraja ei ole asianmukainen tapa määrittää palvelua, vaan päätös palvelun myöntämisestä tulisi perustua palvelutarpeen arviointiin.

Tampereen vanhusneuvosto päätti kokouksessaan 20.11.2018 vastustaa sosiaali-ja terveyslautakunnan tekemää talousarviolinjausta tukipalveluna myönnettävä siivouspalvelun suhteen. Sosiaali- ja terveyslautakunta linjasi 13.9.2018, että harkinnanvaraisiin kuljetuspalveluihin ja tukipalveluna myönnettävään siivouspalveluun asetetaan 75 vuoden ikäraja, olemassa olevan tuloraja- ja toimintakykykriteereiden lisäksi. Ikäraja tulisi voimaan 1.1.2019 alkaen. Ikäraja on osa talouden tasapainottamistoimia, joista on sovittu vuoden 2019 talousarvioesityksen käsittelyn yhteydessä. Tämä 75 vuoden ikäraja on lisätty kotihoidon kriteereihin.

Kotihoidon tukipalveluiden avulla voidaan tukea ihmisen omatoimisuutta ja mahdollisuutta itsenäiseen elämään toimintakyvyn alenemisesta huolimatta. Puutteet kodin siisteydessä ovat pois elämänlaadusta ja voivat aiheuttaa terveyshaittaa paitsi henkilölle itselle myös naapureille.

Vanhusneuvoston mukaan tukipalveluna siivouspalvelua saavat vain erittäin pienituloiset, koska palvelut on jo tähänkin saakka myönnetty vain tulorajoihin mahtuville henkilöille. Nämä asiakkaat eivät pysty ostamaan yksityisiltä siivousfirmoilta siivousta, eivätkä he hyödy kotitalousvähennyksestä, koska vähennys tehdään veroista.

Siivous- ja kuljetuspalvelujen lakkauttaminen alle 75-vuotiailta vaarantaa monen heikossa asemassa olevan henkilön kotona asumisen. Ikäraja ei vanhusneuvoston mielestä ole asianmukainen tapa määrittää palvelua, vaan päätös palvelun myöntämisestä tulisi perustua palvelutarpeen arviointiin.

Lisätietoja

Vanhusneuvoston puheenjohtaja
Arja Ojala
Puhelin 0500 877 333
Sähköposti arja.o.ojala(at)gmail.com


Teksti Kirsi Nurmio