Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Kymppikorttelin asemakaavaehdotus hyväksyttiin nähtäville

Julkaistu 30.10.2018 20.08

Tampereen keskustan ytimessä sijaitsevan niin sanotun Kymppikorttelin suojelua ja täydennysrakentamista mahdollistava asemakaavaehdotus hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 30.10.2018 asetettavaksi nähtäville.

Suunnittelualue sijaitsee Keskustorin laidalla. Pääosin liike- ja toimistokäytössä oleva kortteli 10 on kaupungin vanhimpia kortteleita. Suunnittelualueella sijaitsevat Pantin talo, Sandbergin eli Kekäleen talo sekä Osuuspankin talo.

Nähtävillä olo alkaa 1.11.2018. Asemakaavaehdotus esitetään nähtävillä olon jälkeen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että asunto- ja kiinteistölautakunta on hyväksynyt maankäyttösopimukset.

Korttelisuunnitelma pohjana

Korttelin numero 10 kolmen tontin laajuinen kaavamuutosalue rajautuu Puutarhakatuun, Aleksis Kiven katuun ja Kauppakatuun. Muutos pohjautuu kaupungin vuonna 2012 teettämään ensimmäiseen keskusta-alueen korttelisuunnitelmaan. Kaavamuutos tehdään tontin omistajien aloitteesta.

Tonttien omistajien tavoitteena on kehittää korttelin elinvoimaisuutta, lisätä asumista ja katutason kaupallista houkuttelevuutta, monipuolistaa tonttien käyttötarkoitusta sekä selvittää mahdollisuudet maankäytön tehostamiseen. Kaupungin tavoitteena on korttelin kehittäminen korttelisuunnitelman periaatteiden mukaisesti alueen kulttuuriympäristöarvot huomioiden.

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan korttelin täydennysrakentaminen ja päivitetään arvorakennusten suojelumääräykset. Korttelin käyttötarkoitus muuttuu monipuoliseksi keskustatoimintojen korttelialueeksi.

Täydennysrakentamista korttelien sisään

Uudisrakentaminen sijoittuu korttelin sisäosiin ja pysäköinti maan alle. Rakennusten alimpiin kerroksiin sijoittuu pääsääntöisesti liike- ja palvelutiloja. Kortteliin mahdollistetaan uusien jalankulkuyhteyksien avaaminen ja tonttien yhteisiä huolto- ja pysäköintijärjestelyjä.

Tontilla nro 4 (Pantin talon kortteli Puutarhakadun varressa) muutetaan nykyisiä liike- ja toimistotiloja asunnoiksi ja korvataan vanha pihasiipi 3–8-kerroksisella uudisrakennuksella. Tontilla nro 11 (Kekäleen talo Kauppakadun ja Aleksis kiven kadun kulmassa) korvataan matala piharakennus 7-kerroksisella uudisrakennuksella. Tontilla nro 12 (Osuupankin talo Kauppakadun varressa) puretaan toinen pihasiipi ja rakennetaan tilalle 7–9-kerroksinen uudisrakennus.

Suunnittelualueen kokonaiskerrosala on 21 280 kerrosneliömetriä. Rakennusoikeus kasvaa noin 6180 kerrosneliömetriä.

Arvotaloille suojelumääräyksiä

Pantin talon suojelumääräykset päivitetään ja aiemmin ilman asemakaavan suojelumääräystä ollut Sandbergin talo suojellaan. Osuuspankin talon ja pankkisalin suojelumääräykset pysyvät ennallaan.

Suojelluissa rakennuksissa saa muuttaa esimerkiksi ullakko- ja kellaritiloja kerrosalaan laskettaviksi tiloiksi, mutta lisärakentamisella ei saa muuttaa rakennusten räystäskorkeutta tai kadunpuoleista kattomuotoa.

Myös Sandbergin talon pohjoispään arvokas porrashuone suojellaan.


Lisätietoja

Esittelijä,
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Puheenjohtaja,
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

Kaavan valmistelija,
Projektiarkkitehti
Anna Hyyppä
puhelin 040 800 7905


Teksti Anna-Leea Hyry