Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Kyselyllä kartoitetaan haja-asutusalueen vesihuollon kehittämistarpeita

Julkaistu 23.10.2018 9.43

Tampereen kaupunki on päivittämässä vesihuollon kehittämissuunnitelmaa. Asukkailta toivotaan nyt näkemyksiä kiinteistönsä ja alueensa talous- ja jätevesihuollosta ja kehittämistoiveita tulevaisuuden vesihuoltoratkaisuista. Näkemyksiä voi kertoa vastaamalla kyselyyn, joka on avoinna 8.11.2018 saakka sivulla www.tampere.fi/vesihuoltojahulevedet. Paperisia kyselylomakkeita on saatavissa Kämmenniemen ja Terälahden kirjastoista.

Kysely on erityisesti suunnattu vesihuoltoverkostojen ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen haltijoille ja asukkaille, mutta kyselyyn voivat soveltuvin osin vastata myös vesihuoltolaitosten asiakkaat.

Kyselyllä kartoitetaan muun muassa, mistä talousvesi kiinteistölle saadaan ja kuinka jätevedet käsitellään ja miten omaa vesihuoltoa voisi parantaa. Lisäksi voi arvioida oman asuinalueen vesihuollon toimivuutta ja tarpeita. Kyselyn tuloksia hyödynnetään vesihuollon kehittämissuunnitelman laadinnassa.

Kunnalla on vesihuoltolain mukaan yleinen velvollisuus kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavaksi. Kehittämissuunnitelmassa arvioidaan vesihuollon palvelujen tarve ja saatavuus, asetetaan tavoitteet palvelujen parantamiseksi sekä osoitetaan tulevaisuudessa tehtävät kehittämistoimet. Siinä otetaan kantaa myös vesihuoltoverkostojen laajentamiseen. Suunnitelma kattaa koko kunnan alueen.

Tampereen kaupungin nykyinen vesihuollon kehittämissuunnitelma on hyväksytty vuonna 2008. Ensimmäinen vesihuollon kehittämissuunnitelma laadittiin vuonna 2003.


Lisätietoja

Vesihuoltoinsinööri
Maria Åkerman
puhelin 040 801 6946
sähköposti [email protected]


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen