Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Perheiden talo: asiaa nepsy-perheiden palveluista ja vertaisryhmistä

Julkaistu 7.9.2018 13.33

Onko perheessäsi lapsi, jolla on neuropsykiatrisia piirteitä? Perheiden talo järjestää keskiviikkona 19.9.2018 klo 17-19 (os. Itsenäisyydenkatu 21 B) iltatilaisuuden, jossa kerrotaan ja keskustellaan nepsy-perheiden tarvitsemista palveluista ja niiden kehittämisestä Tampereella.

Tarpeet edellä -tilaisuus on suunnattu nepsy-perheiden vanhemmille tai muille läheisille aikuisille. Tilaisuudessa kuullaan ja keskustellaan nepsy-perheille tarjolla olevista palveluista ja siitä, miten ne toimivat. Mitä perheet kaipaisivat palveluilta ja miten palveluja voisi kehittää niin, että lapsi ja perhe saisivat niistä mahdollisimman suuren avun?

Tilaisuudessa kuullaan myös, miten stressi vaikuttaa tilanteissa toimimiseen. Mitä tarkoitetaan tuetulla palaverikäytännöllä, jota perhe voi itse pyytää? Mitä muita toivomuksia perhe voi esittää erilaisia palveluja käyttäessään? Tarkoituksena on myös nostaa tietoisuutta siitä, mitä kaikkea nepsy-perheet kohtaavat ja pohtia, voiko käytäntöjä muuttaa.

Vertaisryhmät illan taustalla

Nyt järjestettävän illan aiheiden taustalla ovat nepsy-perheiden vanhemmat, jotka ovat olleet mukana vertaisryhmätoiminnassa. Ryhmässä vanhemmat ovat voimaantuneet ja saaneet toisiltaan intoa ja energiaa ideoida keinoja, joilla palveluita heidän näkökulmastaan pitäisi kehittää. Vanhemmilta saadut kehitysideat ovat pohjana illan alustuksissa, ja ne on esitelty myös palveluja suunnitteleville ja järjestäville ammattilaisille.

Tilaisuudessa esitellään vanhemmille myös vertaisryhmätoimintaa ja sen mahdollisuuksia. Tilaisuuden järjestävät vertaistukitoiminnassa mukana olevat ohjaajat ja vanhemmat yhteistyössä Perheiden talon kanssa.


Lisätietoja

Palveluohjaaja
Kirsi Koponen
puhelin 040 639 7885
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen