Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Kaleva - Hakametsän paikalliskeskuksen suunnittelukilpailuun haetaan monialaisia suunnitteluryhmiä

Julkaistu 6.9.2018 14.30

Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan Osuuskauppa järjestävät yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n kanssa ilmoittautumiskutsukilpailun Kaleva - Hakametsä-paikalliskeskuksen ydinalueen korttelirakenteesta. Kilpailualueena on raitiotien vaihtopysäkkialueeksi tulevan Sarvijaakonaukion lähiympäristö. Kilpailussa haetaan yhteistä näkemystä muodostumassa olevan paikalliskeskuksen kehitysvisiosta sekä toteutuskelpoista korttelisuunnitelmaa asemakaavoituksen pohjaksi.

Kaleva-Hakametsä-paikalliskeskuksen ydinaluetta ilmakuvassa.
 

Ensimmäisessä vaiheessa kilpailuun haetaan ilmoittautujia Hilma-palvelussa 6.9.2018 julkaistulla hankintailmoituksella. Ilmoittautumisasiakirjat liitteineen tulee jättää 27.9.2018 mennessä. Määräaikaan ilmoittautuneiden ja kelpoisuusvaatimukset täyttävien kilpailuryhmien joukosta valitaan pisteytyksen perusteella mukaan kutsukilpailuun neljä kilpailuryhmää. Ryhmiltä edellytetään monipuolista kokoonpanoa - mukana tulee olla niin arkkitehtuuri-, maisema- ja liikennesuunnittelun kuin kaupallisenkin alan osaajia.

Kilpailualue sijaitsee Sammonkadun ja Hervannan valtaväylän liittymäalueen eteläpuolella, noin kolmen kilometrin päässä Tampereen keskustasta Kalevanrinteen kaupunginosassa.

Rakenteilla olevan raitiotien vaihtopysäkkialue Sarvijaakonaukiolla tulee lähiympäristöineen muodostamaan Kaleva - Hakametsä-paikalliskeskuksen toiminnallisen ydinalueen. Raitiotien varrelle jo toteutunut ja suunnitteilla oleva uusi asuntorakentaminen sekä Prisma Kalevan laajentuminen ja muutos enemmän kauppakeskuksen suuntaan ovat myös lisänneet alueen houkuttelevuutta.

Suunnittelukilpailun painopiste on julkisen kaupunkitilan ja korttelirakenteen suunnittelussa sekä alueelle soveltuvan liike- ja asuntorakentamisen luonteen ideoinnissa. Joukkoliikennejärjestelyt, pyöräily- ja jalankulkuyhteydet ja pysäköintialueet tulee toteuttaa siten, että syntyy esteetöntä, viihtyisää ja korkeatasoista kaupunkiympäristöä.

Viihtyisää asumista ja palveluja

Kilpailutehtävänä on laatia toiminnallisesti, kaupunkikuvallisesti sekä arkkitehtonisesti korkeatasoinen korttelirakennesuunnitelma. Kilpailussa toivotaan mielenkiintoisia ja toteutuskelpoisia ideoita korttelirakenteesta, jossa erimuotoiset liiketilat ja palvelut sekä uudenlaiset asumisratkaisut lomittuvat laadukkaaksi kokonaisuudeksi viihtyisien ja elävien julkisten ulkotilojen yhteyteen. Kilpailussa haetaan ideoita myös alueen helppoon ja sujuvaan saavutettavuuteen kaikilla liikkumismuodoilla.

Kilpailun taustana on kaupungin kasvuun vastaaminen. Asuntotuotannosta suurin osa toteutetaan täydennysrakentamisena. Kaupunkistrategian mukaan 80 prosenttia asuinkerrosalasta tullaan kaavoittamaan joukkoliikennevyöhykkeille ja aluekeskuksiin. Tavoitteena on edistää monimuotoista ja kestävää asuntorakentamista sekä turvata kohtuuhintaisen asumisen edellytykset.

Raitiotien rakentamispäätös on selkeästi nostanut täydennysrakentamisen houkuttelevuutta raitiotielinjan lähiympäristössä, muun muassa juuri Kalevan–Kalevanrinteen alueilla.

Uudessa Kantakaupungin yleiskaavaehdotuksessa 2040 Hervannan valtaväylän–Sammonkadun liittymän seutu on osoitettu maankäyttömerkinnöillä keskustatoimintojen alueeksi, elinvoiman vyöhykkeeksi, täydentyväksi keskustaksi sekä paikalliskeskukseksi.

Kilpailumateriaalit tuodaan yleisön nähtäville niiden valmistuttua ja niistä järjestetään kommentointimahdollisuus. Tuomaristo pyrkii ratkaisemaan kilpailun maaliskuussa 2019.

Projektiarkkitehti
Raija Mikkola
puhelin 040 806 3019
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Leea Hyry