Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2019

Julkaistu 5.9.2018 18.30

Tampereen kaupungin asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi 5.9.2018 omalta osaltaan vuoden 2019 talousarvioehdotuksen. Kaupungin kiinteistöjä, tiloja ja asuntopolitiikkaa koskevista palveluista arvioidaan saatavan toimintatuloja ensi vuonna 244,1 miljoonaa euroa. Toimintamenoja on arviolta 107,4 miljoonaa euroa. Kaupungin ensi vuoden budjetti hyväksytään marraskuussa kaupunginvaltuustossa.

Lautakunnan nettoinvestointiesitys on yhteensä 77 miljoonaa euroa. Investoinnit muodostuvat talonrakennushankkeista (46,6 miljoonaa euroa) ja maaomaisuuteen kohdistuvista investoinneista (16,0 miljoonaa euroa). Talousarvioesitys sisältää kaupungin talousohjelman mukaisia talouden tasapainottamistoimenpiteitä 1,8 miljoonalla eurolla. Ensi vuonna pyritään kasvattamaan maanvuokratuloja 1,7 miljoonalla eurolla ja ulkoisia tilavuokratuloja 0,1 miljoonalla eurolla.

Maapolitiikassa asunto- ja kiinteistölautakunnan tehtävänä on vastata kaupungin maaomaisuuden kehittämisestä, maapoliittisten linjausten valmistelusta ja seurannasta. Se asettaa maanomistajan tavoitteet, vastaa maapolitiikan toimeenpanosta ja kaupungin maa- ja vesialueiden edunvalvonnasta.

Lautakunnan tehtäviin kuuluu asuntopolitiikan linjausten valmistelu ja seuranta, edunvalvonta ja asumisen kehittäminen, kuten esimerkiksi sosiaalisen vuokra-asumisen ja erityisryhmien asumisen kehittäminen sekä asuinalueiden negatiivisen eriytymiskehityksen ennaltaehkäisy. Lautakunta vastaa kaupungin tilaomaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä, omistajan tavoitteiden asettamisesta sekä tilapolitiikan toimeenpanosta valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Asunto- ja kiinteistölautakunta huolehtii myös asuntolainsäädännön ja siihen liittyvien säännösten mukaisista viranomaistehtävistä ja käyttää näissä asioissa viranomaiselle kuuluvaa ratkaisuvaltaa.


Lisätietoja

Kiinteistöjohtaja
Virpi Ekholm
puhelin 0400 205 044
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell