Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereen yläkoululaiset arvioivat voivansa vaikuttaa koulutyöhönsä

Julkaistu 5.9.2018 7.00

Tampereen kaupunki järjesti kaikille yläkoululaisille mahdollisuuden antaa palautetta oppimisympäristöstä, liikkumisesta koulupäivän aikana ja koulutyöhön vaikuttamisesta.

 

Tampereen kaupunki järjesti toukokuussa kaikille yläkoululaisille mahdollisuuden antaa sähköistä palautetta. Oppilaita pyydettiin antamaan positiivinen tai negatiivinen arvio kolmeen aiheeseen: innostava oppimisympäristö, omaan koulutyöhön vaikuttaminen ja liikkuminen koulupäivän aikana. Vastauksia saatiin yhteensä 1312 kappaletta.

"Omaan koulutyöhön voi vaikuttaa ja paljonkin -- "

Kysymykseen siitä, kokeeko oppilas voivansa vaikuttaa omaan koulutyöhönsä, tuli 429 vastausta. Niistä 69 % oli positiivisia. Väite sai eniten positiivisia arvioita verrattuna kahteen muuhun väitteeseen. "Omaan koulutyöhön voi vaikuttaa ja paljonkin joskus, mutta voisi antaa vieläkin enemmän vapautta päättää", yksi vastaajista kiteytti. Kasvatus- ja opetuspalveluiden kehittämispäällikkö Harri Jurvela arvioi, että selkeä positiivinen tulos on seurausta uudesta opetussuunnitelmasta, joka korostaa muun muassa sitä, että oppilaat voivat yksilöllisesti valita työskentelytapojaan.

Opettajan tehtävänä on tukea ja auttaa oppilaita löytämään itselle sopivia työtapoja. Toki on tilanteita, jolloin tehdään enemmän opettajajohtoisesti pedagogisesti perustelluista syistä. Tämän voi jokin oppilas kokea niin, ettei voi valita itse joka tilanteessa. Olen iloinen, että lähes 70 % vastanneista kokee voivansa vaikuttaa. Silloinhan opetussuunnitelman tavoitteet ovat suurelta osin toteutuneet, Harri Jurvela sanoo.

Liikkumismahdollisuuksia arvioitiin positiivisesti

Liikkumismahdollisuuksia koulupäivän aikana arvioitiin 439 kertaa. Vastauksista 67 % oli positiivisia. Avoimissa vastauksissa oli kuitenkin hajontaa. Osa opiskelijoista kertoi, että heidän koulussaan on välituntitoimintaa tai koulun pihassa on tarpeeksi laitteita. Osan mielestä pihalla ei ole mitään tekemistä, ja varsinainen liikkuminen onnistuu ainoastaan liikuntatunneilla. Pääosin positiivinen tulos johtuu kehittämispäällikkö Harri Jurvelan mukaan Tampereen kaupungin strategisesta valinnasta satsata lasten ja nuorten liikkumisen edistämiseen.

Olemme viimeiset viisi vuotta erityisesti panostaneet oppilaiden aktiivisuuden lisäämiseen erilaisin keinoin. Vaikka olemme jo pitkään kehittäneet koulujen pihoja, on vielä kouluja, joissa tätä ei ole tehty. Näissä kouluissa on saatettu painottaa jotain muuta kehittämiskohdetta, Jurvela toteaa.

Opettajalla keskeinen rooli innostavan oppimisympäristön luomisessa

Oppimisympäristön innostavuutta koskevaan kysymykseen vastattiin 444 kertaa. Vastauksista 61 % oli myönteisiä. Useassa avoimessa vastauksessa korostettiin, että opettajalla on keskeinen rooli kannustavan ja tasapuolisen oppimisympäristön luomisessa. Eräs oppilas muotoili asian näin: "Yritetään liikaa olla niin hienoja ja moderneja, mutta ei sillä ole väliä, kunhan on kivat luokat ilman mitään ihme aktiivituoleja tai pädejä. Hyvät paperikirjat ja pulpetit ja hyvä ruoka ja hyvät opettajat on se juttu."

Sähköisen palautteenannon kokeilu tehtiin, koska Tampereen kaupunki halusi edistää nuorten mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa kouluun. Kasvatus- ja opetuspalvelut ovat päättäneet tehdä palautteen keräämisestä vuosittaisen tavan.

Kehitämme jatkuvan palautteen keräämistä ja sen hyödyntämistä saamiemme kokemusten pohjalta. Näen, että tämä on osa laatutyötämme, sanoo Harri Jurvela.

Palautteenantojärjestelmä toimii älylaitteilla ja sen on kehittänyt Taplause Oy. Kokeilu oli osa Smart Tampere -ohjelmaa.

Smart Tampere -ohjelma on kaupungin digitalisaatiota ja kestävää kehitystä edistävä kärkihanke.

Oikaisu 5.9. klo 9.16: Toisin kuin tiedotteessa aiemmin kerrottiin, kasvatus- ja opetuspalvelut olivat päättäneet tehdä palautteen keräämisestä vuosittaisen tavan jo ennen kokeilua.


Lisätietoja

Kehittämispäällikkö
Harri Jurvela
puhelin 040 806 2829
sähköposti [email protected]


Teksti Hanna Porrassalmi

Kuvat Hanna Leppänen