Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi talouden tasapainottamisohjelman

Julkaistu 9.4.2018 16.48

Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan 43,5 miljoonan euron talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2018-2020. Lisäksi vuosina 2020–2021 tavoitellaan maakunta- ja sote-uudistukseen liittyen ja erilaisilla, vielä yksilöimättömillä, rakennemuutoksilla yhteensä 7 miljoonan euron tehostamistoimenpiteitä. Veroprosenttia ei nosteta. Kaupunginvaltuusto päättää tasapainottamisohjelmasta huhtikuussa.

Lauta- ja johtokunnat sekä kaupungin eri yksiköt valmistelevat linjausten pohjalta kuluvan vuoden talousarvioon tehtäviä muutoksia sekä seuraavien vuosien talousarviota. Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2019 – 2022 taloussuunnitelma valmistellaan talouden tasapainottamisohjelman linjausten mukaan.

Talouden tasapainoon saaminen edellyttää sekä menojen vähentämistä että tulojen lisäämistä. Tehostamistoimenpiteet kohdistetaan kaikkiin palvelualueisiin, liikelaitoksiin, yhtiöihin, hallintoon, henkilöstöetuuksiin sekä myös poliittisiin päätöksentekijöihin. Ohjausryhmän (kaupunginhallitus) linjauksen mukaan verotuksen kiristämistä ei kuitenkaan pidetä keinovalikoimassa vuosina 2019–2020.

Periaatteena on turvata lakisääteiset palvelut. Vaikka tehostamistoimenpiteitä kohdistetaan kaikille alueille, keskeinen linjaus on, että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokoihin ei puututa ja subjektiivista päivähoito-oikeutta ei rajata. Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksujen korotuksista on tehty vaikutusarvio. Lisäksi liikuntapalvelujen maksujen kohdentamisessa tavoitteena on, että maksujen korotukset eivät kohdennu lapsiin ja työttömiin.

Henkilöstön osalta hyödynnetään työvoiman vaihtuvuuden antamat mahdollisuudet. Henkilöstöetuuksia pienennetään, mutta irtisanomisia ei tehdä. Uudelleen organisoitumisia ja rakenteellisia uudistuksia tullaan tekemään.


Lisätietoja

Konsernijohtaja
Juha Yli-Rajala
puhelin 040 743 6356
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu