Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Käräjätörmän pohjoisosan suunnittelussa painotetaan asuinalueen yhteisöllisyyttä

Julkaistu 25.1.2018 10.29

Tampereen Tohlopin kaupunginosaan, tarkemmin Käräjätörmän pohjoisosaan suunniteltavalle asuinalueelle, tulee myös yhteisöasumista eri-ikäisille asukkaille. Asemakaavoitus alkaa alueesta järjestetyn monisukupolvisen yhteisökylän suunnittelukilpailun tulosten pohjalta.

Asemakaavatyön etenemisestä kertova osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 15.2.2018 saakka kaupungin verkkosivuilla sekä Palvelupiste Frenckellissä. Avoin yleisötilaisuus pidetään tiistaina 6.2.2018 klo 17.00 - 19.00 Kotipirtin palvelutalolla, osoitteessa Käräjätörmä 12.

Kaavatyön päätavoitteita ovat kaupunkirakenteen täydentäminen ja yhteisöllisen asuinalueen suunnittelu. SuunnitteluKilpailun tarkoituksena oli uudistaa ikääntyneiden ja muistisairaiden asumista sekä kehittää elinkaariasumista, eri-ikäisten kohtaamisia ja yhteisöllisyyttä. Kilpailussa päädyttiin nimeämään kaksi voittajaehdotusta, joiden parhaita puolia yhdistellään kaavatyössä.

Kaava-alue sijaitsee Länsi-Tampereella, noin kahdeksan kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Alueen pinta-ala on noin 6,2 hehtaaria. Sen käyttötarkoitus tulee painottumaan asumiseen ja palveluihin. Tulevan täydennysrakentamisen määräksi on arvioitu alustavasti noin 35 000 kerrosneliömetriä. Asemakaavassa määritellään myös virkistysyhteyden tarkempi sijainti ja tutkitaan voimalinjan kaapelointireitti.

Asemakaavamuutoksen hakijoina ovat Kotipirtti ry, Asunto Oy Omapirtti, Tampereen Vuokratalosäätiö (VTS-kodit) ja Tampereen kaupungin kiinteistötoimi. Alueella on tällä hetkellä Kotipirtin palvelutalo ja asuinkerrostaloja. Kaava-alue on kaupungin omistuksessa. SuunnitteluKilpailun järjestivät ARA eli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, Tampereen kaupunki, Kotipirtti ry. ja Tampereen Vuokratalosäätiö.

Kaavatyöhön liittyy luonto- ja liikenneselvityksiä. Kaavoituksen vaikutuksia ihmisiin, ympäristöön ja luontoon arvioidaan. Alueesta ja kortteleista tehdään viitesuunnitelmia. Asemakaavan valmisteluaineisto tulee nähtäville arviolta huhtikuussa. Asemakaavaehdotus tullee hyväksyttäväksi ensi syksynä.


Lisätietoja

Projektiarkkitehti
Raija Mikkola
puhelin 040 806 3019