Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Aamu- ja iltapäivätoiminnan ja Eppu-kerhojen asiakasmaksuihin muutoksia

Julkaistu 14.12.2017 18.50

Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta päätti 14.12.2017 koululaisten ja esiopetusta täydentävän aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuihin muutoksia. Maksuttomaan palveluun oikeutettujen tulorajoja korotettiin ja esiopetukseen osallistuvien Eppu-kerhoissa otetaan käyttöön 50 prosentin sisaralennus. Lautakunnan päätös on ehdollinen siten, että se tulee voimaan 1.1.2018 mikäli hallituksen lakiesitys uudesta varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaista hyväksytään.

Muutoksen johdosta yhä useammat perheet ovat oikeutettuja maksuttomaan palveluun, mikä kohtuullistaa erityisesti pienituloisten perheiden maksuja.1.1.2018 alkaen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja esiopetusta täydentävä Eppu-kerhotoiminta ovat maksuttomia 1.1.2018 alkaen perheille, joiden bruttotulot alittavat seuraavat tulorajat: 2 henkilön perheissä tuloraja on 2302 e/kk, 3 henkilön perheissä 2898 e/kk, 4 henkilön perheissä 3255 e/kk, 5 henkilön perheissä 3613 e/kk ja 6 henkilön perheissä 3970 e/kk. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Maksuvapaus myönnetään aikaisintaan hakemiskuukauden alusta alkaen.

Tällä hetkellä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja esiopetusta täydentävän Eppu kerhotoiminnan asiakasmaksut ovat 1-3 tunnilta 70 euroa (vanhemmalta sisarukselta 60 euroa), 3-4,5 tunnilta 120 euroa (vanhemmalta sisarukselta 110 euroa) ja 4,5-6 tunnilta 140 euroa (vanhemmalta sisarukselta 120 euroa) kuukaudessa.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa on järjestetty Tampereella vuodesta 2004 alkaen. Tampereen kaupunki järjestää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa omana toimintana sekä tukemalla yksityisten palveluntuottajien toimintaa. Tänä lukuvuonna toimintaan osallistuu 2694 oppilasta. Yksityisten palveluntuottajien osuus toiminnasta on 42 prosenttia. Esiopetuksessa on 2087 lasta, joista esiopetuksen jälkeisessä osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa on 277 ja Eppu -kerhotoiminnassa 1505 lasta. Eppu-kerhotoimintaa on Tampereella järjestetty vuodesta 2015. Asiakas voi valita esiopetusta täydentäväksi toiminnaksi osa-aikaisen varhaiskasvatuksen tai Eppu-kerhotoiminnan.

Eppu-kerhoihin 50 prosentin sisaralennus

Esiopetusta täydentävän Eppu-kerhotoiminnan toimintamaksuun otetaan käyttöön uusi sisaralennus, jossa huomioidaan saman perheen sisarus joko Tampereen kaupungin järjestämässä varhaiskasvatuksen päiväkoti- tai perhepäivähoidossa tai esiopetusta täydentävässä kerhotoiminnassa. Muilta osin kerhotoimintamaksut säilyvät ennallaan.

Sekä koululaisten ja esiopetusta täydentävän aamu- ja iltapäivätoiminnan tulorajamuutoksessa että esiopetusta täydentävän Eppu-kerhotoiminnan uudessa sisaralennuksessa huomioidaan hallituksen esittämä varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos 1.1.2018 alkaen.


Lisätietoja

Varhaiskasvatusjohtaja
Elli Rasimus
puhelin 050 523 7386
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki