Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereen Infra liikelaitoksen korjaamotoiminnoista valmistui selvitys

Julkaistu 31.10.2017 15.59

Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaosto sai 31.10.2017 Tampereen Infra liikelaitoksen korjaamotoimintojen kehittämisselvityksen tiedoksi ja keskusteli toimintojen organisoinnin periaatteista jatkovalmistelun tueksi. Infran muutoksista päätetään erikseen kaupunginhallituksessa ja liikelaitoksen johtokunnassa.

Kehittämisselvityksessä on muun muassa arvioitu toimintaympäristön muutoksia, vertailtu muutamaa muuta kunnallista korjaamoa sekä haastateltu korjaamon henkilöstöä ja asiakkaita. Korjaustoimintojen järjestelyjen mahdollisia tulevaisuuden vaihtoehtoja on arvioitu kolmen eri vaihtoehdon kautta. Selvityksen mukaan kaupungin omassa korjaamotoiminnassa on huomattavasti kehitettävää. Oikeanlaisilla ratkaisuilla ja toimenpiteillä korjaamotoimintaa on mahdollista ohjata enemmän kaupungin kokonaisetua palvelevaan suuntaan.

Kaupungin korjaamo- ja varikkotoimintoihin liittyy oleellisena osana toimitilakysymykset. Infran ja Tampereen kaupunkiliikenne liikelaitoksen (TKL) käytössä oleva varikko Jokipohjantiellä on elinkaarensa päässä. Nykyiset tilat eivät ole toiminnallisesti eivätkä taloudellisesti tarkoituksenmukaiset. Lisäksi osa henkilöstöstä joutuu siirtymään pois kiinteistössä havaittujen sisäilmaongelmien takia.

Selvitystyön pohjalta on hahmoteltu ratkaisua, jossa linja-autojen korjaus- ja huoltotoiminta siirrettäisiin ensi keväänä TKL:n vastuulle. Osa Infran korjaamon henkilöstöstä siirtyisi TKL:lle asian jatkovalmistelussa tarkentuvien periaatteiden mukaisesti. Jäljelle jääville korjaamotoiminnoille hankitaan korvaavat tilat joko kaupungin omista tiloista tai kaupungin ulkopuolelta niin, että liiketaloudelliset reunaehdot toteutuvat. Korjaamotoiminnot tarvitsevat tilaa selvästi nykyistä vähemmän. Vaihtoehtona olisi myös jatkaa toimintaa toistaiseksi Jokipohjantien varikolla, mutta kaikista ylimääräisistä tiloista tulisi luopua.

Selvityksessä hahmotellaan, että Infran korjaamo keskittyisi jatkossa kaupungin (Infran) oman kaluston korjaamiseen ja huoltoon. Tavoitteena olisi kehittää toimintaa vuoteen 2020 mennessä siten, että korjaamo kattaa omat kulunsa.

Koska Jokipohjantiellä sijaitseva varikko on elinkaarensa päässä, TKL:n varikkotoiminnat tulisi siirtää korvaaviin tiloihin vuoteen 2020 mennessä. Tilaratkaisu voi olla aluksi myös väliaikainen. TKL:n minimikokona pidetään vuoden 2019 jälkeen noin 100 autoa, kun huomioidaan raitiotien vaikutukset.

Infran korjaamotoimintojen nykytila-analyysin ja kehittämissuositukset teki yhdyskunta-alalle erikoitunut suunnittelutoimisto Navico Oy. Selvitystyötä varten koottiin työryhmä, jossa oli edustus omistajaohjausyksiköstä, Infran johdosta sekä Infran henkilöstöstä.


Lisätietoja

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Arto Vuojolainen
puhelin 050 345 1397
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell