Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Koivistonkylän uusi aluenopeusrajoitus hyväksyttiin

Julkaistu 7.6.2017 19.41

Koivistonkylän asuinalueen ajonopeuksien nopeusrajoitusjärjestelmän muutos hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 7.6.2017. Samalla hyväksyttiin liikenteen rauhoittamistoimia alueella. Nopeudet muuttuvat pääosin aiemmasta 40:n aluenopeudesta 30 kilometriin tunnissa.

Koivistonkylän asuinalueen ajonopeuksien nopeusrajoitusjärjestelmän muutos hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 7.6.2017. Samalla hyväksyttiin liikenteen rauhoittamistoimia alueella. Nopeudet muuttuvat pääosin aiemmasta 40:n aluenopeudesta 30 kilometriin tunnissa.

Koivistonkylän asuinalueella aluenopeusrajoitus 40 kilometriä tunnissa muuttuu aluenopeusrajoitukseen 30 kilometriä tunnissa tehdyn suunnitelman mukaisesti. Suunnitteluesitys perustui nykyisen liikenneverkon analyysiin, alueella tehtyihin ajoneuvoliikenteen, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden laskentoihin, mitattuihin todellisiin, nykyisiin ajonopeuksiin, liikenneonnettomuusanalyysiin, kulkumuotojen verkkohierarkiaan ja asuinalueella olevien palvelujen sijoittumiseen.

Nopeusrajoituksen tueksi on esitetty liikenteenrauhoittamistoimenpiteitä, joita ovat mm ajoratamerkinnät ja/tai heräteraidat 30 km/h sisääntulokohtiin, suojatien havaittavuuden parantaminen tehostetulla valaistuksella ja / tai herätevarsien lisääminen suojatiemerkkeihin, ajoradan sivusiirtymät, kavennukset tai korotettu liittymä.

Vuonna 2017 toteutetaan kevyemmät rauhoittamistoimenpiteet, ja seurataan nopeusrajoitusmuutoksen vaikutuksia talven yli. Seurantojen perusteella toteutetaan mahdollisesti vuonna 2018 lisää rauhoittamistoimenpiteitä.

Liitemateriaaliin lisätään rauhoittamiskohteiksi Rintamäenkatu Rintamäenkujan kohdalla, Veisunkatu Kauhakadun liittymässä, Kaonpäänkatu Huikarinkadun liittymässä, Kaonpäänkatu Noronkadun kohdalla sekä Riippakatu Mahlankadun liittymän kohdalla. Edelleen lisätään suojatiet Rintamäenkadun ja Hylliniitynkadun liittymään sekä Rintamäenkadun ja Koivistontien liittymään.

Lisäksi tehdään selvitys siitä, miten 30 km/h asuinalueilla tuetaan ja edistetään kävelypainotteisuutta sekä jalankulkijoiden turvallisuutta. Selvityksen perusteella arvioidaan mahdollisuutta muuttaa Lehvänkatu ja Kaonpäänkatu katusuunnitelmilla pihakaduiksi.

Uusi nopeusrajoitusjärjestelmä

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta hyväksyi 29.12.2016 ehdotuksen uudeksi nopeusrajoitusjärjestelmäksi siten muutettuna, että aluerajoitusmuutokset tehdään alueittain perustuen liikennevirtoihin ja aluekohtaiset päätösesitykset tuodaan vielä aina erikseen lautakunnan päätettäviksi. Nyt hyväksytty Koivistonkylän suunnitelma on näistä ensimmäinen.

Aluenopeusrajoituksen muutokset toteutetaan vuosien 2017 - 2021 kuluessa tarkempien asuinaluekohtaisten suunnitelmien perusteella. Samassa yhteydessä toteutetaan tarvittavat liikenteenrauhoittamistoimenpiteet, ja arvioidaan pyöräilyn mahdollinen sijoittaminen ajoradalle.

Vuonna 2017 suunniteltavien asuinalueiden valintaan vaikuttaneita tekijöitä olivat: viimeisen viiden vuoden aikana saapuneiden liikenteen rauhoittamisaloitteiden määrä, onnettomuusriskiarvioinnin perusteella tunnistetut kohteet, tapahtuneet liikenneonnettomuudet kuluneen 5 vuoden aikana.


Lisätietoja

Yhdyskuntalautakunnan pj,
Pekka Salmi
puhelin 050 565 8898

Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Suunnittelupäällikkö
Ari Vandell
puhelin 040 564 4518


Teksti Anna-Leea Hyry