Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Hiedanrannan yleissuunnittelu tulevaisuuden kaupunginosaksi jatkuu

Julkaistu 2.6.2017 10.54

Tampereen kaupunki järjesti Hiedanrannan alueen kansainvälisen ideakilpailun vuonna 2016. Kilpailun voittaneiden töiden pohjalta on käynnistetty alueen yleissuunnittelu, jonka aluksi Hiedanrannan ideakilpailun parhaita töitä kehiteltiin eteenpäin yhdessä kaupunkilaisten ja alueen suunnittelijoiden sekä yliopiston kaupunkitutkijoiden kanssa neljässä työpajassa huhtikuun lopulla.

Yleissuunnitelma laaditaan vaiheittain kehittyvänä avoimena ja vuorovaikutteisena suunnitelmana kilpailualueelle. Yleissuunnittelun jälkeen edetään alueen ensimmäisten asemakaavojen laatimiseen.

Yhteisöllinen ja luonnonläheinen

Työpajoissa kehitetyt ideat ja toiveet koskivat erityisesti yhteisöllisyyden ja luonnon kasvamista osaksi tulevaa kaupunginosaa. Elävyyden kannalta keskeisinä teemoina esiin nousivat myös työpaikat ja yrittäminen.

Hiedanrannan kaupunginosaan kaivataan tilojen uudenlaista jakamista, työn ja asumisen muutoksen huomioivaa suunnittelua - tilaa muuntuville ratkaisuille, paikkoja kohtaamisille, kaupunkivihreää ja puutarhoja tiiviin kaupunkirakenteen sisällä. Työpajoissa pohdittiin myös, miten ideoita voidaan käytännössä lähteä toteuttamaan ja ketkä ryhtyvät luomaan toivottua tulevaisuuden Hiedanrantaa.

Tie ideoista yleissuunnitelmaksi

Suunnittelua jatketaan kilpailun lopputuloksen ja työpajojen ideoinnin pohjalta. Hiedanrannasta kehitetään asukaslähtöistä, elämyksellistä, monimuotoista ja kestävää kaupunkia. Alkuvaiheessa laaditaan alueen rakennesuunnitelma kevään ja kesän aikana.

Suunnitelmaa työstetään jälleen kaupunkilaisten eri alojen asiantuntijoiden kanssa työpajoissa syksyllä siihen mennessä valmistuneen materiaalin äärellä. Yleissuunnitelma valmistuu keväällä 2018, jolloin sen pohjalta käynnistetään alueen ensimmäisen vaiheen asemakaavoitus. Tampereen raitiotien toisen, Hiedanrantaan ja Lentävänniemeen jatkuvan vaiheen rakentamisen on suunniteltu alkavan vuonna 2021.

Väliaikainen kasvaa kaupunginosaksi

Hiedanrannasta suunnitellaan 25 000 asukkaan ja 10 000 työpaikan kaupunginosaa. Alueen kehitystä vauhdittaa nyt jo aktiivinen väliaikainen toiminta Lielahden vanhalla tehdasalueella. Alue on myös kehitysalustana älykkäälle kaupunkikehitykselle, kokeiluille, resurssitehokkuudelle ja kiertotaloudelle.

Alueesta tehdään tulevaisuuden kaupunginosa, joka tarjoaa kuntalaisille sujuvan arjen ja parantaa asukkaiden elämänlaatua hyödyntämällä informaatioteknologioita ja toteuttamalla ratkaisut kestävällä tavalla.

Raitiotie ja liikennekokeiluja

Kaupunginosan joukkoliikenne perustuu alueen läpi linjattavaan raitiotiehen, ja liikenneratkaisuja on tarkoitus kokeilla ja suunnitella älyteknologiaan tukeutuen ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Vauhtia kehitykseen tuo jo nyt maakuntahallituksen päätös suunnata rahoitusta Hiedanranta MaaS-hankkeelle 86 450 euroa . Hankkeen tavoitteena on tehostaa joukkoliikenteen käyttöä ja sen myötä ennaltaehkäistä yritys- ja yksityisautoilun aiheuttamia ympäristö-, melu- ja ruuhkaongelmia.

Vuoden 2020 toukokuun loppuun kestävässä EU-rahoitteissa hankkeessa Hiedanrannan alueella kokeillaan uusia vähähiilisiä liikkumisen palveluita, ja luodaan puitteet tulevaisuuden liikkumismuodoille ja matkaketjuille.


Lisätietoja

Maankäytön suunnittelu, yleissuunnitelma:
Projektiarkkitehti
Iina Laakkonen
puhelin 040 806 3080

Projektiarkkitehti
Riikka Rahkonen
puhelin 040 801 2724

Hiedanrannan kehitysohjelma, kokeilut ja väliaikainen toiminta:
Hankekehitysjohtaja
Reijo Väliharju
puhelin 050 388 0901

Projektipäällikkö
Kirsti Toivonen
puhelin 040 806 3073