Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Palhoniemen huoltokodin toiminta loppuu kesäkuussa

Julkaistu 26.4.2017 17.24

Kurussa sijaitsevan Palhoniemen huoltokodin toiminta loppuu 1.6.2017. Palvelut korvataan Tampereella Väkipyöränkadun 32-paikkaisella asumispalveluyksiköllä, joka on siirtynyt kaupungin omaksi toiminnaksi Pirkanmaan Sininauha ry:ltä sekä ostamalla päihdehuollon kuntouttavaa laitoshoitoa ulkopuolisilta palveluntuottajilta asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Asiasta päätti Tampereen kaupungin terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 26.4.2017.

Palhoniemen huoltokoti on toiminut tamperelaisten päihdeasiakkaiden pitkäaikaisena laitosmuotoisena asumisyksikkönä, ja viime aikoina tämän tarpeen vähentyessä merkittävästi, myös lyhytaikaisempien päihdekuntoutusjaksojen tarjoajana. Tampereen kaupungin Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman 2014–2017 tavoitteena on siirtyä entistä avopainotteisempaan hoitoon ja tukeen mielenterveys- ja päihdeasiakkaille.

Huoltokodista luovutaan, koska sen sijainti ja toiminnan sisältö eivät tue nykyaikaisia kuntoutustavoitteita. Myöskään huoltokodin tilat eivät vastaa nykyisen laitoshoidon tiloille asetettuja vaatimuksia ilman mittavia remontteja. Tampereella on hyvät mahdollisuudet verkostoyhteistyöhön eri toimijoiden kesken sekä tarjolla monipuolista virkistys- ja tukimahdollisuuksia, esimerkiksi päihdejärjestöjen vertaistoimintaa.

Kaikille Palhoniemen huoltokodin asukkaille on löytynyt heidän tarpeensa mukainen asumisen tuki ja asumispalvelu. Huoltokodin työntekijöille tarjotaan uusia tehtäviä Tampereen kaupungilla.

Tiedotetta korjattu 27.4.2017:
Tarkennettu, että Väkipyöränkadun asumisyksikkö on kaupungin omaa toimintaa.


Lisätietoja

Ylilääkäri
Päivi Kiviniemi
sähköposti


Teksti Marika Haapala