Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereen Liisapuiston koulun väistötilat ovat Sairaalankadulla

Julkaistu 13.4.2017 13.24

Liisanpuiston koulutalon väistötiloiksi sisäilmaongelman vuoksi on tulossa Tredun entisen sairaanhoito-oppilaitoksen tilat Kalevanharjulla osoitteessa Sairaalankatu 6. Sairaalankatu on Liisanpuistosta noin 1,1 km etäisyydellä. Toiminta väistötiloissa pyritään aloittamaan syyslukukaudesta alkaen eli elokuussa 2017.

Väistötiloissa tehdään tarvittavia muutoksia kevään ja kesän aikana, jotta ne soveltuvat mahdollisimman hyvin Liisanpuiston koulutalon väistötiloiksi. Väistötilaan on tämän vuoksi teetetty selvitys, jonka pohjalta on laadittu kuntotutkimussuunnitelma. Selvityksen yhteydessä tarkasteltiin rakennuksen mahdollisia korjaustarpeita sekä sopivuutta kaavailtuun toimintaan. Selvityksen tuloksia tullaan siis hyödyntämään väistötiloissa tehtävien muutos- ja korjaustöiden laajuuden määrittelyssä. Myös koulun rehtorit ja päiväkodin johtaja ovat mukana muutossuunnittelussa, jotta koulun erityispiirteet tulevat huomioiduksi.

Liisanpuiston koulutalolta väistöön siirtyvät Puistokoulun Liisanpuiston koulutalon oppilaat ja kouluterveydenhuolto. Lisäksi Hippoksen päiväkodin erityisen tuen esioppilaat aloittavat esiopetuksensa Sairaalankadulla. Puistokoulun ja esiopetuksen erityisoppilaiden nykyinen tuki toteutuu samanlaisena kokonaisuutena myös väistötiloissa. Liisanpuiston koulutalossa tällä hetkellä opiskelevat Sammon koulun oppilaat eivät muuta Sairaalankadulle, vaan siirtyvät Sammon koulun tiloihin. Myös tulevat Sammon koulun 1. luokan oppilaat ja Hippoksen päiväkodin yleisopetuksen esioppilaat aloittavat koulupolkunsa Sammon koulun tiloissa. Sairaalankadun tiloihin on tulossa väistöön myös Järvensivun koulu syksystä 2017 alkaen. Liisanpuiston ja Järvensivun koulut tulevat tekemään tiivistä yhteystyötä.

Väistötilan käyttöönottoajankohdasta ja käytännön järjestelyistä (mm. kuljetus) tiedotetaan lähemmin suoraan koulun toimesta.


Lisätietoja

Sisäilma-asiantuntija
Jenni Pitkänen
sähköposti [email protected]

Erityiskoulun rehtori
Tuila Saarentaus
sähköposti [email protected]

Apulaisrehtori
Riikka Lahtinen
sähköposti [email protected]

Päiväkodin johtaja
Tiina Pyykkö
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu