Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampere kysyy 4-vuotiaiden lasten perheiltä hyvinvoinnista

Julkaistu 24.2.2017 9.36

Tampereen kaupunki kartoittaa neljävuotiaiden lasten ja heidän perheidensä hyvinvointia helmi-maaliskuussa järjestettävällä sähköisellä kyselyllä. Kyselyllä kerätään ajantasaista tietoa tamperelaisten lapsiperheiden arjesta ja tarpeista pienten lasten perheille tarjottavien palveluiden kehittämiseksi.

Valokuva: Jalkapalloilijapoika.
 

Kyselyn aiheina ovat perheen arki ja vapaa-aika, tuki ja palvelut, vanhemmuus, ilon- ja huolenaiheet. Vanhempia pyydetään vastaamaan kyselyyn 26.3.2017 mennessä.

Osallistumiskutsu kyselyyn ja vastauslinkki lähetetään sähköpostitse kaikille päivähoidon piirissä oleville perheille, joissa on vuonna 2012 syntynyt lapsi. Vastaajiksi toivotaan myös perheitä, joiden neljävuotias lapsi ei ole päiväkotihoidossa. Kyselyyn voi vastata myös Tampereen kaupungin verkkosivuilla olevan linkin kautta.

Neljävuotiaiden lasten perheille suunnattu hyvinvointikysely toteutetaan Tampereella nyt kolmatta kertaa. Vuonna 2015 kyselyyn saatiin yli 1100 vastausta. Kyselyn tuloksia on hyödynnetty lasten ja perheiden palvelujen kehittämisessä Tampereella ja niitä on esitelty monissa yhteyksissä, myös kaupungin päättäjille. Kysely on saanut huomiota myös valtakunnallisesti, kun pienten lasten perheiden hyvinvointitietoa ei juurikaan ole saatavilla. Tampereella toteutettavaa kyselyä hyödynnetään myös valtakunnallisen hyvinvointitiedon keräämisen kehittämisessä.

Kysely toteutetaan joka toinen vuosi

Kysely neljävuotiaiden lasten perheille tehdään joka toinen vuosi. Näin voidaan seurata tamperelaisperheiden hyvinvointia ja siinä tapahtuvia muutoksia pidemmällä aikavälillä.

Lapsen vanhemmat voivat vastata kyselyyn yhdessä tai erikseen. Vastaaja voi myös olla joku muu lapselle tärkeä aikuinen. Kyselyyn osallistuminen on perheille täysin vapaaehtoista. Kysymyksiin vastataan nimettömänä ja kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Kyselyn täyttäminen kestää noin 15 minuuttia. Jos perheessä on useampi vuonna 2012 syntynyt, jokaisesta lapsesta täytetään oma kysely.

Kysymykset voivat toimia keskustelun herättäjinä perheessä tai lähipiirissä. Tarvittaessa kysymysten herättämistä ajatuksista voi keskustella tulevilla neuvolakäynneillä tai muissa lapsiperheiden palveluissa asioidessa.


Tiedotetta päivitetty 17.3.2017 päivittämällä kyselyyn vastaamiseen uusi päättymisaika.


Lisätietoja

Lapsiasiamies
Tiia Heinäsuo
puhelin 050 411 2434
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki