Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Hatanpään alueen asemakaavan muutostyö alkaa

Julkaistu 18.11.2016 9.49

Tampereen Hatanpään alueen maankäytön kehittäminen alkaa. Hatanpään sairaalan, kartanoalueen ja arboretumin asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa on nähtävillä 15.12.2016 saakka. Samaan aikaan on avoinna internetkysely, johon toivotaan mielipiteitä ja ajatuksia Hatanpään kehittämisestä. Avoin yleisötilaisuus pidetään 1.12.2016 klo 15.00–18.00 Hatanpään sairaalan pääaulassa (os. Hatanpäänkatu 24).

Kaavamuutos koskee Hatanpään niemellä sijaitsevaa Hatanpään sairaalaa, Hatanpään kartanoaluetta, puistoalueita sekä entistä kaupunginpuutarhan aluetta. Hatanpään sairaala toimii kahdessa rakennuksessa. Vuonna 1935 valmistunut kantasairaala on Bertel Strömmerin suunnittelema, ja sitä on laajennettu vuosien varrella useaan otteeseen.

Kantasairaalassa sijaitsevat yleislääketieteen vuodeosastot, kuvantamisen, fysiatrian ja korva-silmätautien yksiköt, kirurgian, gynekologian ja sisätautien poliklinikat, vuodeosastot ja leikkaussalit ja perusterveydenhuollon lääkäriasema. Hatanpään puistosairaalassa sijaitsevat neurologian, geriatrian ja psykogeriatrian vuodeosastot ja poliklinikat.

Hatanpään kartanoalueen vanhimmat rakennukset (kartano, Idmanin huvila, navetta, väentupa, konttori, pesula) ja pihapiiri on suojeltu asemakaavalla. Hatanpään kartanopuisto ja Hatanpään arboretum sijaitseva Pyhäjärven rannassa olevalla puistoalueella.

Alueen eteläosassa on entistä kaupunginpuutarhan kasvihuone- ja varastoaluetta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 40 ha, josta noin 12 ha on vesialuetta. Tampereen kaupunki omistaa suunnittelualueen.

Alue rajautuu pohjoisessa Viinikanlahteen, idässä Hatanpääntien varressa olevaan asuin- ja työpaikka-alueeseen ja etelässä Vihilahteen ja Vihilahdenpuistoon.

Sairaalan, puistoalueen ja asumisen tarpeita

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Hatanpään sairaalan laajentaminen sekä Hatanpään kartanopuiston ja arboretumin kehittäminen. Entisen kaupunginpuutarhan käyttötarkoituksen muutoksessa tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa alueelle asumista.

Hatanpään kartanoalue on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Alueen historiallisesti merkittävät rakennukset säilytetään, niiden käyttötarkoitusta tarkistetaan ja rakennuksille muodostetaan omat tontit.

Puistoalueet ovat merkittävä viherverkon osa ja niillä on maisemallista, historiallista ja kaupunkikuvallista arvoa. Vuonna 2013 tehdyssä Tampereen keskustan asukaskyselyssä Hatanpään puistoalue nousi ydinkeskustan ja Pyynikin jälkeen yhdeksi asukkaiden lempipaikoista.

Asemakaavatyö tehdään ensi vuoden aikana siten, että hyväksymiskäsittely voisi olla talvella 2018. Asemakaavan pohjaksi laadittua selvitysaineistoa täydennetään kaavatyön aikana. Hatanpään sairaalaan laajennustarpeista tehty yleissuunnitelma päivitetään.


Lisätietoja

Asemakaavoitus/
Projektiarkkitehti
Vesa Kinttula
puhelin 040 800 7901

Toimistoarkkitehti
Päivi Veijola
puhelin 040 183 5678